Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 03 september 2014 Rapport Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied geeft inzicht in omvang van landelijke ontwikkeling

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Begin 2014 verscheen het rapport "Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied" (Alterra, Wageningen UR). Een artikel naar aanleiding van dit rapport in het Financieel Dagblad in augustus 2014 leidde tot een golf van media-aandacht.

De prognose van de onderzoekers is dat er tot 2030 24.000 boerenbedrijven zullen stoppen en dat slechts voor de helft van de vrijkomende erven een nieuwe invulling zal worden gevonden. Overige erven blijven leeg, is de verwachting.

Uit de praktijk blijkt dat het omgaan met vrijkomende erven vraagt om maatwerk per gebied.

Net als veel andere gemeentes en provincies heeft Noord-Holland al beleid dat inspeelt op de groeiende agrarische leegstand. Sinds 2008 bestaat de Ruimte voor Ruimte regeling, die is gericht op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied door het opruimen van storende agrarische bebouwing. Als tegenprestatie wordt, onder voorwaarden, nieuwbouw van woningen toegestaan op de saneringslocatie of een andere plek.

Met name in de Kop van Noord-Holland worden veel plannen ingediend op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling. Er zijn zoveel initiatieven dat de regeling in sommige gevallen op gespannen voet staat met regionale woningbouwprogramma's.

In de evaluatie van de regeling, die begin dit jaar verscheen, staat dat de potentie voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit nu niet volledig wordt benut doordat soms wordt gekozen voor generieke oplossingen en duidelijke criteria voor de ruimtelijke kwaliteit van 'wat teruggebouwd wordt' ontbreken.

Daarnaast kunnen vanwege de schaal van de nieuwbouwprojecten die mag worden ontwikkeld, negatieve effecten optreden op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.

Momenteel zetten PARK en provincie zich, samen met gemeenten en andere partijen binnen het programma De Kop Werkt!/Ruimte voor Vraag, in voor een extra stimuleringsbeleid op de ruimtelijke kwaliteit van de veranderende erven, als hulpmiddel om ontwikkelingen in de Kop in goede banen te leiden.

Bron: Alterra, Wageningen UR

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl