Onroerend Goed en Wonen: 29 september 2014 College Hollands Kroon brengt verordening startersleningen in bij raad

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon legt binnenkort een verordening voor startersleningen voor. Het college bereidde de verordening voor op verzoek van de raad.

Voorwaarden

Het college stel de gemeenteraad voor de startersleningen te verstrekken aan inwoners met een inkomen tussen de € 34.229 en € 40.000 euro bruto jaarinkomen.

De gemeente hanteert als het aan het college ligt per lening een bedrag van maximaal € 20.000. Voorwaarde voor een starterslening van de gemeente Hollands Kroon is dat de gekochte woning binnen de gemeentegrenzen ligt. Huurwoningen zijn uitgesloten van de regeling.

Tenslotte verwacht het college een bijdrage van de verkopende partij. Als de gemeenteraad instemt met de verordening, dan voert de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de verordening uit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het raadsvoorstel rond de startersleningen? Bekijk het dan onder de agendapunten van de raadsvergadering. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel in de vergadering van 25 september 2014.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl