Onroerend Goed en Wonen: 07 oktober 2014 Accommodatiebeleid en subsidiebeleid gemeente Schagen - inspraak tot 7 november 2014

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Het college van de gemeente Schagen heeft op 30 september 2014 besloten de concepten van de kadernota accommodatiebeleid gemeente Schagen, het subsidiebeleid en de subsidieverordening voor inspraak vrij te geven.

De documenten zijn raadpleegbaar via www.schagen.nl/subsidies

Totstandkoming concepten

De voorstellen zijn met de inbreng van de betrokken verenigingen, besturen en exploitanten tot stand gekomen. Door middel van verschillende informatieavonden en verdiepingsgesprekken.

Gedurende het gehele proces zijn op verschillende momenten de adviesraden voor de Wmo, Sport en de Kunst en Cultuur geïnformeerd over de gekozen aanpak en de voorgenomen kaders en uitgangspunten voor het beleid.

Inspraak

Belanghebbenden kunnen inspraakreacties kenbaar maken via

Voor reacties op het subsidiebeleid graag onder vermelding van 'subsidiebeleid'. En voor reacties op het accommodatiebeleid graag onder vermelding van 'accommodatiebeleid'. De inspraakperiode loopt tot 7 november 2014 aanstaande. Vervolgens worden de inspraakreacties verwerkt en het college zal de voorstellen voor de kaders van het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid zonodig in gewijzigde vorm voor advisering voorleggen aan de commissie Samenleving op 2 december 2014 en ter vaststelling aan de raad van 16 december 2014.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl