Onroerend Goed en Wonen: 10 oktober 2014 Gedeputeerde Staten: Geen legalisering windmolen in Schagen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten (GS) hebben bij de gemeente Schagen een zienswijze ingediend tegen het voornemen een bouwvergunning te verstrekken voor een windmolen aan de Grote Sloot te Sint Maartensbrug en daarmee de bestaande illegale situatie te legaliseren.

GS zijn van mening dat de gemeente zich bij het voorgenomen besluit op een onjuist artikel uit de wet beroept. De gemeente gaat er daarbij ten onrechte vanuit dat het nu niet nodig is een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij de provincie. Het beroep op een ander wetsartikel dan oorspronkelijk heeft de gemeente niet nader beargumenteerd of toegelicht. Daarnaast is het voornemen ook in strijd met het provinciaal windbeleid. Eerder in 2011, is al door de provincie een verklaring van geen bezwaar geweigerd af te geven. Hier is de gemeente tegen in beroep gegaan bij de bestuursrechter. De zitting hierover zal op 21 oktober 2014 plaatsvinden.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl