Onroerend Goed en Wonen: 14 november 2014 Kompas Noordkop: Huisvesting arbeidsmigranten in orde, wel sprake van uitbuiting

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Huisvesting die aan de minimale eisen voldeed, maar wel op andere terreinen nog uitbuiting van arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld waar het gaat om onderbetaling en ontbreken van een zorgverzekering. Zo bleek uit recente controles van Kompas Noordkop - een project naar huisvesting van arbeidsmigranten in de Europese Unie - in Hollands Kroon en Schagen.

Drie Poolse en dertien Hongaarse arbeidsmigranten beschikten niet over een zorgverzekering. Ook werden sommigen uitbetaald onder het wettelijk minimumloon en had niemand een loonstrook. Wel voldeed de huisvesting aan de minimale eisen.

In Schagerbrug zijn drie Poolse bewoners ter plaatse geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wekelijkse controle naar huisvesting van arbeidsmigranten

Bij de inspectie waren medewerkers aanwezig van gemeente Hollands Kroon en Schagen, politie en Kompas Noordkop. Het interventieteam controleert wekelijks binnen de hele Noordkop de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook wordt gescreend op het misbruik van toeslagen of uitkeringen, huisjesmelkerij, mensenhandel, onbekend ondernemerschap, onderbetaling van het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag en eventuele illegale arbeid.

De vier gemeenten binnen de Noordkop sloten najaar 2012 aan bij Kompas, een project rond huisvesting van arbeidsmigran-ten, dat sinds 2009 draaide in West-Friesland. Vanaf februari 2013 zijn er in de Noordkop controles naar juiste huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Nederland telt zo'n driehonderdduizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Zo'n achtduizend daarvan vinden emplooi in de Noordkop. Deze zijn deels actief in land- en tuinbouw en distributiecentra.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl