Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 04 december 2014 Texel: Ruimere mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Op 1 november 2014 zijn nieuwe regels in werking getreden voor onder meer vergunningvrij bouwen en het bouwen van een mantelzorgwoning. Het gaat om wijzigingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) die het gevolg zijn van het permanent maken van de Crisis- en Herstelwet. De nieuwe regels geven nieuwe en ruimere mogelijkheden voor het vergunningvrij bouwen van mantelzorgwoningen tot 100 m², met name in het buitengebied.

De nieuwe regelgeving gaat uit van een andere berekeningssystematiek om te bepalen welke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken vergunningvrij mag worden (bij)gebouwd. Hierbij wordt uitgegaan van alle reeds aanwezige bouwwerken bij het oorspronkelijke hoofdgebouw in het bebouwingsgebied. Ongeacht of deze bebouwing met vergunning of vergunningvrij is geplaatst. Vergunningvrije bouwwerken mogen alleen in het achtererfgebied worden geplaatst. Het achtererfgebied begint één meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw. Hoe groter het achtererfgebied, hoe meer bijbehorende bouwwerken er aanwezig mogen zijn en vergunningvrij (bij)gebouwd mag worden.

Dit schema is uitgangspunt bij de berekening van de bijbehorende bouwwerken (met en zonder vergunning):

Schema voor berekening van bouwwerken

Grootte van achtererfgebied Maximum oppervlakte bijbehorende bouwwerken
Tussen 0 en 100 m² 50 %
Tussen 100 en 300 m² 50 m² + 20 % van het deel dat groter is dan 100 m²
Groter dan 300 m² 90 m² + 10 % van het deel dat groter is dan 300 m² met een maximum van 150 m²

Gevolg van de wijzigingen is dat niet altijd snel en eenvoudig is aan te geven hoeveel er vergunningvrij mag worden (bij)gebouwd. De gemeente zal vragen over de mogelijkheden vergunningvrij (bij) te bouwen niet altijd direct kunnen beantwoorden. Soms is daarvoor nader onderzoek nodig. Het is daarom verstandig om wanneer u iets wilt gaan bouwen of verbouwen een deskundige in de arm te nemen die de mogelijkheden kan bepalen.

Informatie over de bouwmogelijkheden is te vinden op www.omgevingsloket.nl. Op die site kan ook een vergunningencheck worden gedaan. Aanvullende vragen over de nieuwe regels kunnen worden gesteld aan de gemeente, bij voorkeur via . De gemeente kan dan de benodigde gegevens erbij halen en op basis daarvan een beter antwoord geven.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl