Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 05 december 2014 Start werkzaamheden polder Waard-Nieuwland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Het versterken van de agrarische sector, het robuuster maken van het watersysteem en het verhogen van de natuur en recreatie-waarden in de polder Waard-Nieuwland.

Dit staat in de gebiedsvisie die de Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Hollands Kroon gaan uitvoeren. Door hierin samen op te trekken worden kosten bespaard en werk met werk gemaakt.

De start van de werkzaamheden voor de eerste fase is op 3 december 2014 symbolisch gemarkeerd door de Gedeputeerden Talsma en Bond, wethouder Groot en Hoogheemraad Mantel. In deze eerste fase gaat het om de aanleg van de natuurzone en de verbetering van het watersysteem in de zuidoosthoek van de polder.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is projectleider voor de eerste fase van de uitvoering. Tijdens de feestelijke bijeenkomst is de de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en werden de contracten en aktes voor twee kavelruilen onder toeziend oog van een notaris ondertekend.

In de afgelopen jaren is samen met eigenaren en belanghebbenden een integrale gebiedsvisie ontwikkeld en vastgesteld voor de polder Waard-Nieuwland. Die integraliteit was ook nodig omdat alle onderdelen met elkaar samenhangen en elkaar versterken Het watersysteem wordt robuust en klimaatbestendig gemaakt door het verbeteren van de verbindingen tussen Waard-Nieuwland en het oude land van Wieringen, de verbreding van sloten en de bouw van een nieuw gemaal in Waard-Nieuwland. Aan de zuidrand van de polder wordt een natuurzone aangelegd waarmee de natuurwaarden worden versterkt. Daarnaast is in deze zone ruimte voor waterberging. In periodes van hevige regenval kan de zone worden ingezet om water op te vangen.

Mogelijkheden agrarische sector

De agrarische sector wordt versterkt door verschillende kavelruilen. Deze kavelruilen maken bedrijfsvergroting mogelijk en zorgen voor een verbetering van de ligging van percelen ten opzichte van de agrarische bedrijven. Door de aanpassingen in het watersysteem ontstaat de mogelijkheid het waterpeil beter af te stemmen op de behoefte van de gewassen die worden verbouwd. Ook dit zorgt voor een verbetering in de agrarische bedrijfsvoering.

De uitvoering van het overige deel van de gebiedsvisie gaat van start als de grond voor de watergangen en natuur- waterbergingszone beschikbaar komt. Om dit voor elkaar te krijgen wordt op dit moment volop gewerkt aan een aantal kavelruilen. De planning is dat begin 2016 de uitvoering van de tweede fase start.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl