Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 29 december 2014 College Holland Kroon verzoekt raad om een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een transformatorstation nabij 't Veld

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft besloten de gemeenteraad te vragen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een transformatorstation nabij 't Veld (locatie 4).

Uitspraak Rechtbank

Op 25 maart 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een transformatorstation nabij 't Veld (locatie 4). Tegen dit besluit is door verschillende belanghebbenden beroep ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland. Op 26 november 2014 heeft de Rechtbank de verleende omgevingsvergunning vernietigd. Dat gebeurde omdat geen expliciete verklaring van geen bedenkingen (vvgb) door de gemeenteraad is afgegeven. De Rechtbank oordeelde dat op basis van recente jurisprudentie van de Raad van State aan het algemene delegatiebesluit van de gemeente en de eerder gevolgde zienswijzeprocedure onvoldoende juridische basis kan worden ontleend.

De Rechtbank heeft geen inhoudelijk oordeel over de afgegeven vergunning gegeven.

Oordeel gemeenteraad

Om het door de Rechtbank geconstateerde formele gebrek te repareren is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen geeft. Naar verwachting behandelt de raad het voorstel in de raadsvergadering van 29 januari 2015. Afhankelijk van het oordeel van de gemeenteraad wordt de vergunning verleend of geweigerd. Indien de raad geen verklaring van geen bedenkingen geeft voor locatie 4, kan Tennet/Liander de gemeente vragen om de eerder bevroren vergunning voor locatie Moerbeek (B3-2) verder in behandeling te nemen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl