Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 22 januari 2015 Provincie Noord-Holland levert bijdrage aan verbetering huisvesting tijdelijke arbeidskrachten in buitengebieden

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Uit reacties van gemeenten in Noord-Holland blijkt dat zij positief zijn over de wijziging van de structuurvisie uit 2013 waarin de provincie Noord-Holland de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten bij agrarische bedrijven in het buitengebied mogelijk heeft gemaakt.

De wijziging heeft een bijdrage geleverd aan het vinden van oplossingen voor meer en betere huisvesting. Dit blijkt uit een quick scan onder gemeenten.Een belangrijk aandachtspunt bij dit type huisvesting is dat voor hulpdiensten zichtbaar moet zijn dat er bewoning is. Het is aan gemeenten om te zorgen voor de (brand)veiligheid van de huisvesting en registratie in het bevolkingsregister.

Met deze quick scan is een blik gegeven op het gebruik van de mogelijkheid om tijdelijke werknemers te huisvesten op een agrarisch bouwperceel. Het doel van deze wijziging was om een belemmering voor gemeenten weg te nemen om tijdelijke werknemers te huisvesten.

Wijziging

Het kan gaan om nieuwe bebouwing maar ook een functiewijziging van bijvoorbeeld een boerenschuur van agrarisch naar een woonfunctie. Er zijn drie voorwaarden waaraan het bestemmingsplan moet voldoen. Naast de eis dat het binnen het bouwperceel moet plaats vinden, moet de huisvesting ook nodig zijn voor agrarische bedrijfsvoering en een ondergeschikte functie zijn aan de agrarische bedrijfsvoering.

Deze eisen zijn toegevoegd om te voorkomen dat er (grote) logiesbedrijven worden gevestigd op het agrarisch bouwperceel.

Rol provincie

De provincie heeft een ruimtelijke rol in de regelgeving rondom tijdelijke werknemers en stimuleert gemeentelijke samenwerking waar nodig.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl