Onroerend Goed en Wonen: 27 januari 2015 Verklaring gemeente Schagen over de situatie windturbine Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - De uitspraak van de Raad van State is duidelijk. De in 2005 verleende vergunning is niet toereikend voor de plaatsing van de windturbine op de huidige locatie. De gemeente zal gevolg geven aan de uitspraak van de Raad van State door een nieuw handhavingsbesluit te nemen.

De Raad van State uitspraak heeft alleen betrekking op de locatie en het type van de windmolen. Daardoor betreft de uitspraak niet het al dan niet draaien van de windmolen, direct stopzetten als gevolg van de uitspraak kan dus niet. Wel moet de gemeente een handhavingsbesluit nemen ten aanzien van de locatie en het type van de windmolen.

Vooruitlopend op de besluiten hierover zal de wethouder in gesprek gaan met zowel de eigenaar van de molen als de omwonenden en andere betrokkenen in de rechtszaak. De gemeente organiseert een bewonersavond. Belanghebbenden zullen door de gemeente worden geïnformeerd over deze avond.

Zodra er meer informatie is, zal de gemeente hierover weer berichten.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl