Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 29 januari 2015 Website handreiking transformatie woonmilieus in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Er is een groot verschil tussen toekomstige vraag en aanbod van woonmilieus in Noord-Holland. De provincie wil dat vraag en aanbod beter in evenwicht gebracht worden en heeft daartoe een handreiking transformatie woonmilieus ontwikkeld.

Deze handreiking biedt gemeenten, eigenaren en ontwikkelaars informatie, kennis en inspiratie om komende jaren te werken aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Deze informatie is te vinden op www.handreikingwoonmilieus.nl

In Noord-Holland moeten tot 2040 nog circa 240.000 woningen gebouwd worden. In de huidige plannen is er een overschot van woningen in naoorlogse wijken en een tekort in hoog-stedelijke, centrum-stedelijke en centrum-dorpse woonmilieus. De handreiking biedt informatie en kennis voor gemeenten, eigenaren en ontwikkelaar over hoe zij minder gewenste woonmilieus kunnen transformeren om ze beter aan te laten sluiten op de vraag voor de komende 20 jaar.

De provincie vindt een goede balans belangrijk omdat bij vraaggestuurd bouwen aan de werkelijke toekomstige woningbehoefte tegemoet gekomen wordt, en het buitengebied niet onnodig belast wordt.

Op de website wordt kennis over mogelijke transformaties van woonmilieus bij elkaar gebracht en ontsloten aan de hand van strategieën, beleidsplannen en voorbeeldprojecten. De gebruiker kan op de website klikken op de verschillende woonmilieus. Er volgt dan een beschrijving van de opgave voor dit woonmilieu en een aantal voorbeelden die voor die transformatie relevant zijn. Per voorbeeld is aangegeven welke strategieën gehanteerd zijn. Het is ook mogelijk om voorbeelden te zoeken aan de hand van de gevolgde strategieën.

Binnenkort organiseert de provincie twee bijeenkomsten om gemeenten te informeren over de handreiking transformatie woonmilieus.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl