Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 25 februari 2015 College Hollands Kroon verleent vergunning transformatorstation 't Veld

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft besloten de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw transformatorstation in 't Veld te verlenen. Liander en TenneT dienden hiervoor in 2011 al een aanvraag in.

Sindsdien is er langdurig en intensief met partijen gecommuniceerd en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd.

De gemeente ontving ruim 800 zienswijzen van inwoners op de ontwerpvergunning.

Ook heeft de Rechtbank Alkmaar geoordeeld dat een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig was, en is het eerdere besluit om de vergunning te verlenen vernietigd. Die verklaring heeft de gemeenteraad op 29 januari 2015 afgegeven. Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad is in de omgevingsvergunning een aanvullende voorwaarde met betrekking tot de landschappelijke inpassing en watercompensatie opgenomen.

Alle indieners van zienswijzen hebben van de gemeente een brief ontvangen. Het besluit wordt op 25 februari 2015 officieel bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dat moment hebben de indieners van zienswijzen zes weken de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl