Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 08 april 2015 Provincie Noord-Holland investeert 100.000 euro in haalbaarheidsonderzoek herbestemming monumenten

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Voor veel monumenten is het mogelijk om een nieuwe bestemming te krijgen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten voor 2015 €100.000 te investeren in onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming van monumenten en identiteitsbepalende gebouwen in Noord-Holland.

Gedeputeerde Elvira Sweet: "De provincie wil onderzoek stimuleren naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben of dreigen te gaan verliezen." De afgelopen drie jaar heeft de provincie subsidie verleend voor het uitvoeren van 38 haalbaarheidsonderzoeken. Voor 29 rijksmonumenten, 6 gemeentelijke monumenten en 3 gebouwen zonder monumentenstatus is een onderzoek uitgevoerd. Uit de afgeronde onderzoeken blijkt dat herbestemming van de monumenten vaak kansrijk is. De onderzoeken hebben al tot uitvoering van herbestemming geleid, zoals bij Fort Westoever in Den Heldert, De Nederlandse Bank te Alkmaar en Villa en Tweelingshuis Leyduin in Vogelenzang.

Leren van uitkomsten

De provincie verzoekt de subsidieontvanger het onderzoek beschikbaar te stellen waardoor de provincie zicht krijgt op de mogelijkheden tot herbestemming van betreffende monumenten en daarmee de mogelijkheden tot behoud van deze monumenten. De provincie blijft de aanvragers ook op langere termijn monitoren en volgen.

Behoud en toegankelijkheid

Gedeputeerde Sweet: "De provincie Noord-Holland wil cultureel erfgoed behouden en beter toegankelijk maken. Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving en geeft een gebied een eigen identiteit. De provincie Noord-Holland stimuleert herbestemming al via het Programma Herbestemming NH - www.herbestemming-nh.nl

Subsidie aanvragen

Eigenaren van monumenten of belanghebbende met toestemming van de eigenaar kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500,-. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 oktober 2015 en worden behandeld volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. In totaal is € 100.000 beschikbaar.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden op deze site (Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken herbestemming monumenten Noord-Holland 2015).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl