Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 17 april 2015 Noord-Holland: Principe-aanvragen voor bouwen windparken bekend

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Bij de provincie Noord-Holland zijn vijftien principe-aanvragen ingediend voor het bouwen van windturbines in vier van de door Provinciale Staten vastgestelde herstructureringsgebieden.

De betreffende gebieden zijn: NZKG (Noordzeekanaalgebied) Amsterdam (gemeente Amsterdam), Spuisluis (gemeente Velsen), Waardpolder (gemeente Hollands Kroon), West-Friesland (gemeente Medemblik).

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten openbaar te maken welke initiatiefnemers voor welke gebieden een principe-aanvraag voor het bouwen van windturbines hebben ingediend. Dit zijn: Eneco (Spuisluis en West Friesland), Wind Groep Holland en Havenbedrijf Amsterdam (Nieuwe Hemweg Westpoort, Hornweg Westpoort, Noordzeeweg Westpoort), Coöperatie NDSM Energie (NDSM), Havenbedrijf Amsterdam (Afrikahaven, BP Terminal, Siciliëweg, Brettenzone, Westpoortweg, Waterland terminal, Noorzeekanaalgebied), Gemeente Zaanstad (Windpark Zaanstad), Windpark Energiek (Waardpolder).

Procedure

Iedere initiatiefnemer die een principe aanvraag heeft ingediend is uitgenodigd voor een verkennend gesprek met de Omgevingsdienst NZKG en de provincie Noord-Holland. In dit gesprek wordt bekeken in hoeverre de aanvraag al voldoet aan de vereisten en waar nog verder onderzoek nodig is. Wanneer de aanvraag voldoende concreet is, en in beginsel lijkt te kunnen voldoen aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), wordt overleg gevoerd met de betreffende gemeente. Gezamenlijk met de gemeente en initiatiefnemer wordt bekeken op welk moment een gebiedsatelier voor omwonenden gepland wordt. De gebiedsateliers zullen naar verwachting plaatsvinden in de periode mei 2015 Ė oktober 2015.

Daarnaast staat het een initiatiefnemer vrij om de omwonenden rond zijn initiatief zelf te benaderen.

De provincie plaatst verslagen van de tot nu toe gehouden gesprekken met initiatiefnemers op de website.

Aanvankelijk was de provincie terughoudend met het volledig openbaar maken van de overzichten van principe-aanvragen en verslagen. Dit vanwege de bedrijfsgevoelige informatie. Het project Herstructurering Wind op Land zit op dit moment in een fase dat het mogelijk is om openbaar te maken welke initiatiefnemers in welke gebieden een principe-aanvraag hebben ingediend. In de download is de stand van zaken te zien.

Een "Overzicht principe-aanvragen windparken" is te vinden op www.noord-holland.nl

De definitieve aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2015 2016 ingediend worden.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl