Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 13 mei 2015 Schagen biedt ter verpachting grasland aan - sluitingsdatum woensdag 20 mei 2015

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Het gemeentebestuur van Schagen biedt een perceel grasland ter verpachting aan. Dit perceel ligt aan de Oostwal in Warmenhuizen, achter Oostwal 66 en is ongeveer 2 hectare groot. Op www.schagen.nl kunt u zien waar het perceel ligt.

De verpachting vindt plaats op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst, voor een periode van één pachtjaar. Na deze periode kan de verpachting worden verlengd met eenzelfde periode. De hoogte van de pachtprijs dient u zélf aan te geven in uw aanmelding.

Heeft u interesse om het grasland te pachten, dan kunt u dit kenbaar maken via een aanmelding. In uw aanmelding staan in ieder geval uw naam, woonadres en de pachtprijs die u wilt gaan betalen vermeld. Uw brief richt u aan: Gemeente Schagen, ter attentie van Klaas Vos, Postbus 8, 1740 AA Schagen, of u kunt deze afgeven bij de receptie van het gemeentehuis in Schagen aan Laan 19. U kunt uw brief ook per e-mail sturen naar . Uw brief moet beslist uiterlijk woensdag 20 mei 2015 binnen zijn. * *

Naast de pachtprijs worden bij de pachter de kosten van behandeling van de pachtovereenkomst door de Grondkamer en de helft van de waterschapsbelasting die op het pachtland rust in rekening gebracht. Het tarief dat de Grondkamer op dit moment hanteert is Ä 126,00 per ter beoordeling aangeboden pachtcontract. De helft van de waterschapsbelasting voor deze twee hectare grasland bedraagt in 2015 Ä 98,00.

De pachter moet het perceel grasland zelf gebruiken. Het mag alleen worden gebruikt voor het weiden van vee en voor de grasproductie. De pachter is verantwoordelijk voor het onderhoud van het pachtland inclusief sloten en het plaatsen en onderhouden van een omheining.

Het perceel wordt toegewezen aan de hoogste bieder.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Klaas Vos, taakveld Vastgoed van de afdeling Ruimte, gemeente Schagen, telefoon (0224) 210 228 of via e-mail .

Meer informatie op www.schagen.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl