Onroerend Goed en Wonen: 18 mei 2015 Onderzoek naar toekomst Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland (VvKkNH)

onderzoek naar toekomst vvkknhGedeputeerde Staten van Noord-Holland stelde eind 2013 subsidie beschikbaar voor een onderzoek naar de toekomst van het Platform Dorpshuizen Noord-Holland (PDNH) en van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland (VvKkNH). Het betreft een kwalitatief onderzoek met een beperkte opzet dat is verricht door organisatieadviesbureau Hiemstra en de Vries.

De besturen kunnen zich vinden in de algemene strekking van de rapportage en nemen de aanbevelingen ter harte. Hieruit blijkt dat we als belangenorganisaties van dorpsraden en dorpshuizen de juiste koers volgen en dat onze onafhankelijke inzet kan rekenen op waardering van zowel onze doelgroepen als stakeholders.

Onze werkwijze stelt dorpsbewoners en dorpshuizen in staat om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de leefbaarheid in hun kern.

De begeleidende brief en het rapport zijn te vinden via www.vvkknh.nl (Bron: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl