Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 19 mei 2015 Den Helder: Gebiedsvisie Duinzoom door bewoners en ondernemers

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Prachtige bollenvelden, schitterende vergezichten, stralende duinen, goede recreatieparken. Hoe ziet de toekomst van deze mooie duinzoom van Mariëndal tot aan de Callantsogervaart er uit? Daarover spraken de afgelopen maanden een groep van bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en overheden met elkaar. Het resultaat is een gezamenlijke gebiedsvisie waarin de ambities en mogelijkheden voor de toekomst van het gebied staan. Deze ontwerp-gebiedsvisie ligt tot 1 juni 2015 ter inzage.

De ontwerp-gebiedsvisie Duinzoom vormt de leidraad voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De schitterende duinzoom is een van de parels van onze gemeente. Voor bewoners én onze gasten. Recreatieondernemers, natuur en agrariërs moeten zich hier verder kunnen ontwikkelen, maar niet ten koste van alles. Het uitgangspunt in de gebiedsvisie is dat toekomstige ontwikkelingen opgeteld een waardevolle en duurzame toevoeging moeten zijn voor de omgeving.

Daarbij staat duurzame ontwikkeling in de breedste zin van het woord (ecologisch, sociaal en economisch in samenhang met elkaar) altijd boven niet-duurzame economische perspectieven op de korte termijn.

Participatieproces

Om goed te begrijpen wat er in een gebied als de duinzoom leeft, heeft de gemeente samen met de Dienst Landelijk Gebied drie toekomstgesprekken met een grote groep belanghebbenden gehouden en een serie individuele gesprekken. Het was de eerste keer dat bewoners, ondernemers, belangenorganisatie en overheden in het gebied écht met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van dit specifieke gebied. Men leerde elkaar en elkaars belangen beter kennen, wat leidde tot meer begrip. En dat is minstens zo'n belangrijke uitkomst van het proces als de visie die nu ter inzage ligt.

Ter inzage

De ontwerp-gebiedsvisie Duinzoom ligt tot 1 juni 2015 online ter inzage http://www.denhelder.nl/actueel/bekendmakingen_3493/item/ontwerp-gebiedsvisie-duinzoom_15076.html of bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl