Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 20 mei 2015 Nieuw bestuur en toekomstplannen Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

Dat 2015 een druk en spannend jaar zou worden voor de vereniging wisten we al. Hoewel uit onderzoek blijkt dat onze organisatie de afgelopen jaren van meerwaarde is geweest voor onze doelgroep, heeft Provincie Noord-Holland ons begin van dit jaar meegedeeld dat de subsidierelatie in de huidige vorm zeer waarschijnlijk niet wordt voortgezet. En middenin deze roerige periode hebben we ook nog eens te maken met een grote bestuurlijke wisseling van de wacht.

Afscheid en welkom

Na vele jaren van actieve inbreng hebben we namelijk afscheid genomen van onze bestuursleden Trudy Steenbergen, Hanny Ekkelkamp en Tineke Schilder. Op de Algemene Ledenvergadering van 30 april 2015 hebben we hier uitgebreid bij stilgestaan. Alle drie de dames waren al ver voor de officiële start in 2007 betrokken bij de oprichting van de vereniging en vonden het tijd om een stapje terug te doen. We hebben ze uitgebreid bedankt voor hun inzet en zullen zeker nog een beroep doen op hun kennis en ervaring.

Tegelijk met het afscheid hebben we ook drie nieuwe mensen mogen verwelkomen in ons bestuur. Rens Cappon, Ellen de Graaf en Ruud Bakker hebben alle drie enthousiast gereageerd op onze oproep van begin dit jaar om ons bestuur te komen versterken. Ze zullen zich de komende maanden nader voorstellen in onze nieuwsbrief Kern&Info. Met het vertrek van de voorzitter en secretaris zijn ook deze functies opnieuw verdeeld.

Op de Algemene Ledenvergadering is Maurice Veeken benoemd tot interim-voorzitter en heeft Ellen de Graaf zich opgeworpen als interim-secretaris. Na een volgende ledenvergadering worden deze taken mogelijk weer herverdeeld. Onze voor een groot deel ongewijzigde contactgegevens staan bovenaan deze brief.

Toekomstperspectief

Op de Algemene Ledenvergadering is gesproken over scenario's voor de toekomst van VvKkNH. Op onze website - www.vvkknh.nl - zijn deze kort uitgewerkt. Er is op de Algemene Ledenvergadering bewust geen standpunt ingenomen ten aanzien van een van deze scenario's. We willen het definitieve besluit van Provincie Noord-Holland afwachten en dan met de leden in gesprek over het toekomstperspectief.

Inhoudelijk is er zeker veel perspectief voor VvKkNH. De aandacht voor bewonersparticipatie (of het nu ingestoken is door bezuinigingen of vanuit de wens als dorpen meer eigen regie te voeren) is groter dan ooit. In onze ogen wordt de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland voor een groot deel bepaald door de veelal vrijwillige inzet van haar inwoners. Deze inzet is niet vanzelfsprekend, maar wel noodzakelijk om de kwaliteit van leven op het platteland te waarborgen of te versterken. Zeker in tijden van bezuinigingen en een terugtredende overheid.

Op tal van thema's roeren dorpsraden en andere bewonersinitiatieven zich. We zien bijvoorbeeld een toenemende aandacht voor de thema's zorg en duurzaamheid op het platteland. Op 6 juni 2015 organiseren we rondom dit laatste thema een inspiratiebijeenkomst. Een greep uit de thema's voor de toekomst vindt je op onze website - www.vvkknh.nl (Bron: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl