Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 03 juni 2015 Schagen: Laatste kans voor stilliggende woningbouwprojecten

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - De gemeente Schagen zet in op versnelling van woningbouwprojecten. Het woningbouwprogamma van gemeente Schagen is, in overleg met buurgemeenten en de provincie, bijgesteld van 2400 naar 950 woningen. Burgemeester en wethouders van Schagen willen dat de 950 woningen die Schagen mag bouwen ook daadwerkelijk worden gebouwd.

Daarom is het beleidsplan 'Aanpak realiseren woningbouwopgave' opgesteld. Kern van de aanpak is dat de gemeente initiatiefnemers wil stimuleren om de woningbouwprojecten die in het woningbouwprogramma zijn opgenomen, ook snel te realiseren. Na de eerder aangekondigde 9 projecten die op deze manier gaan versnellen, gaat de gemeente steeds meer projecten op deze manier afhandelen.

Deze bouwprojecten zijn verspreid over de hele gemeente.

Initiatiefnemers die een woningbouwproject hebben stil gelegd, worden gestimuleerd om spoedig te gaan bouwen. Als blijkt dat dat niet kan, wil de gemeente hen bewegen tot geheel afstel van het project. "Het gaat ons om kansrijke woningbouwlocaties, daar willen we de initiatiefnemers stimuleren.

Locaties die niet snel ontwikkeld gaan worden, maar wel drukken op de beschikbare woningbouwcapaciteit, kunnen beter geschrapt worden, zodat anderen een kans krijgen. Dit beleid zorgt er voor dat we inactieve plannen ook echt kunnen schrappen." zegt wethouder Jelle Beemsterboer.

De nieuw te bouwen woningen die kans maken, moeten zich bevinden op locaties waar vraag naar is, passend in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KwK) en de woonvisie en ook voldoen aan de Ladder van duurzame verstedelijking.

Wethouder Jelle Beemsterboer: "Met de regionale afspraken is het woningbouwprogramma bijgesteld van 2400 naar 950 woningen. Dat is fors minder. Deze 950 woningen willen we dus echt realiseren. Van woningontwikkelaars verwachten wij dat zij een keuze maken; of de schouders er onder en tempo maken, of stoppen met het plan en daardoor andere plannen een kans geven." Van plannen die stil liggen en waarvan de initiatiefnemers niet in beweging gaan komen, wil de gemeente de bouwvergunning intrekken en na een jaar de bestemming wijzigen. "Op deze manier bieden we een eerlijke kans aan initiatiefnemers en voorkomen we dat de doorstroming in de bouw vastloopt."

De gemeenteraad van Schagen krijgt het beleidsplan ter vaststelling voorgelegd op 30 juni 2015. De commissie Ruimte spreekt er op 8 juni 2015 over. Omdat het de uitvoering van de woonvisie betreft, staat het plan niet open voor inspraak.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl