Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 03 juni 2015 Raad van Toezicht voor Slot Schagen

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - De exploitatie van Slot Schagen en de slottorens kan voortaan gaan naar wens van de beheerstichting. De controlefunctie van de gemeente die in 2012 verdween, is nu in andere vorm teruggekeerd. De beheersstichting Slot Schagen en de gemeente hebben een Raad van Toezicht ingesteld. Ook worden de jaarstukken in het vervolg ter informatie aan de gemeente gezonden. Zo is het voor de gemeente mogelijk om met de Beheerstichting overleg te hebben als de cultureel-maatschappelijke belangen die met het Slot Schagen samenhangen, mogelijk in het gedrang komen.

De regeling is gekomen na de maatschappelijke discussie die in de periode 2013-2014 bestond over de exploitatie van Slot Schagen.

Op 23 juli 2013 diende de Beheerstichting Slot Schagen een aanvraag in om de exploitatie van het Slot Schagen in handen te mogen geven aan een ander dan de hiervoor speciaal in het leven geroepen Exploitatiestichting Slot Schagen. De gemeente besloot hierover gunstig op 10 september 2013.

Naar aanleiding van de discussie die over dit besluit ontstond, hebben de Commissie van Wijzen en de bemiddelaar Slot Schagen eind 2013 en begin 2014 rapporten uitgebracht over hoe de toekomstige relatie tussen de gemeente en de Beheerstichting er uit zou behoren te zien.

Tot 2012 was de relatie zo dat de gemeente een zetel had in het stichtingsbestuur. Die relatie veranderde ingrijpend, toen op 1 september 2012 een aantal artikelen uit de akten tot levering van het slot en de slottorens aan de Beheerstichting vervielen. Toen was er geen sprake meer van toezicht en hoefde de gemeente ook de jaarstukken niet goed te keuren. De statuten van de stichtingen kenden voor 2012 gelijkluidende verplichtingen.

Na intensief overleg tussen de stichtingen en wethouder Groot zijn op 20 april en 21 mei 2015 akten bij de notaris getekend die aan de nieuwe relatie inhoud geven. Hiermee wordt ook rekening gehouden met de inhoud van de hiervoor genoemde rapporten.

De Beheerstichting en de gemeente vertrouwen hiermee op dat de exploitatie van het slot en de slottorens kan plaats vinden op een manier die de stichting voor ogen heeft en op instemming van de inwoners van deze gemeente kan rekenen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl