Onroerend Goed en Wonen: 12 juni 2015 Ontwerp voor natuurgebied Dorpzicht op Texel wordt aangepast

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Het ontwerp voor de inrichting van natuurgebied Dorpzicht wordt op enkele onderdelen aangepast. Er komt een vogelkijkpunt aan de noordoostkant van het gebied, de vissteiger blijft en er komt een bankje met informatiebord langs het wandelpad bij de kreek.

De aanpassingen worden doorgevoerd naar aanleiding van de reacties tijdens de inloopavond op het geactualiseerde ontwerp. De komende maanden wordt het aangepaste ontwerp verder uitgewerkt in een bestek. Naar verwachting wordt dit najaar gestart met de uitvoering.

Voor de realisatie zijn diverse vergunningen nodig. De ontheffing voor de Flora- en faunawet en de ontgrondingsvergunning zijn aangevraagd. Als de plannen deze zomer verder zijn uitgewerkt worden ook de water- en omgevingsvergunning aangevraagd. We maken een melding op deze pagina, als de vergunningen ter inzage worden gelegd.

Meer informatie over de natuurontwikkeling Dorpzicht is te vinden op de projectpagina www.noord-holland.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl