Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 23 juni 2015 Texel: 100 Goedkope huurwoningen extra en versneld

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Na intensief overleg met Woontij en raadpleging van alle raadspartijen, komt er een voorstel van het college van B&W voor woningbouw naar de raad. Woontij en de gemeente maken voor de bouw van de woningen een harde, bindende afspraak.

Wethouder Hercules: "Met dit voorstel kunnen we voor de laagste inkomens versneld 100 woningen bouwen."

Het plan kent de volgende elementen en uitgangspunten:

Woningzoekenden

Vorig jaar hebben de gemeente en Woontij onderzoek laten doen naar de woningzoekenden die staan ingeschreven bij Woontij. Het aantal ligt boven de 1000 en is nog steeds groeiende. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de ingeschrevenen actief op zoek is naar een woning. Uit de harde vraag concluderen Woontij en de gemeente dat er ondanks de bouw van woningen de laatste jaren, een achterstand is opgetreden. Die harde vraag wordt met het plan voor 100 extra woningen versneld bediend.

Woonvisie

Dit jaar ontwikkelt de raad de nieuwe Woonvisie. De conclusie van de achterstand van 100 woningen loopt daar op vooruit. In de woonvisie zal worden bepaald op welke locatie de nieuwe huizen worden gebouwd, en voor wat voor soort huishoudens. Het plan gaat nu uit van eenpersoons, tweepersoons en meerpersoonshuishoudens, binnen de laagste huurcategorieën. Met aftrek van huurtoeslag kunnen huren dan variëren tussen de 230 en 450 euro (voorbeeld bij huidige landelijke regelgeving, met laagste inkomens tot 35 jaar).

Besluitvorming en uitwerking

Het voorstel zal in de komende raadsvergadering worden voorgelegd, bij de bespreking van de programmabegroting 2016. In de paragraaf grondbeleid zal daarvoor een tekstvoorstel worden gedaan, onder het voorbehoud van een harde afspraak met Woontij. Zo spoedig mogelijk zal het voorstel verder worden uitgewerkt, ondermeer met betrekking tot verdeling van de huizen over huishoudens, locaties en woningbouw per jaar.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl