Onroerend Goed en Wonen: 14 juli 2015 Hollands Kroon: Subsidiebudget 2015 duurzame energiebesparende maatregelen is op

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het subsidiebudget voor energiebesparende maatregelen voor particuliere woningen voor dit jaar is op. Aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. Wilt u in aanmerking komen voor het budget van 2016? Dan kunt u vanaf 5 januari 2015 2016 een aanvraag indienen.

Voor de 'Subsidieverordening duurzame energie maatregelen gemeente Hollands Kroon 2013-2016' was voor het jaar 2015 een budget beschikbaar van 23.855 euro.

Er zijn de afgelopen maanden zoveel aanvragen ingediend en toegekend waardoor het gehele budget is gereserveerd. Het subsidieplafond voor 2015 is bereikt. Het heeft geen zin meer om een aanvraag in te dienen. Ingediende aanvragen worden per 11 juli 2015 niet meer in behandeling genomen.

Nieuw subsidiebudget in 2016

Vanaf 4 januari 2016 is er een gering subsidiebudget van 5.964 euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen voor particuliere woningen. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u vanaf 5 januari 2016 een aanvraag indienen. Eerdere verzoeken worden niet meegenomen.

Belangrijk

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie in 2016 dan geldt het volgende:

Voor vragen kunt u contact opnemen via de subsidietelefoon van de RUD NHN, tel.

088-102 1398.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl