Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 09 september 2015 Gemeente Den Helder intensiveert bestrijding van woon- en adresfraude

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Het huidige kabinet heeft fraudebestrijding hoge prioriteit gegeven. In de nota 'Rijksbrede Aanpak Fraude' wordt het tegengaan van woon- en adresfraude als een belangrijk onderdeel van de algehele fraudebestrijding beschouwd. Ook de gemeente Den Helder bindt de strijd aan met deze vorm van fraude en misbruik.

Misbruik via Basisregistratie Personen

Fraude binnen de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van fraude, zoals onder andere het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag en studiefinanciering. Het kan ook een voorbode zijn van mensenhandel en diverse vormen van uitbuiting. Hoewel aan het inschrijven bij een gemeente regels zijn gebonden, zoals bijvoorbeeld het tonen van een legitimatie of huurcontract, kan men na inschrijving in de BRP een Burgerservicenummer en een DigiD aanvragen om vervolgens andere vormen van criminaliteit te ontplooien. Kortom: door het misbruik maken van inschrijving via de BRP is het mogelijk om woon- en adresfraude in diverse vormen te plegen.

Gemeentelijke projectgroep

In opdracht van burgemeester Koen Schuiling is een gemeentelijke projectgroep samengesteld die - samen met onder andere de Politie en Woningstichting Den Helder - invulling gaat geven aan een plan van aanpak op basis waarvan woon-en adresfraude nog effectiever kan worden bestreden. Aandachtspunt hierbij zal ook zijn het beter op elkaar afstemmen van zowel interne als externe informatiestromen, waardoor de genoemde vormen van fraude sneller aan het licht komen.

Extern valt hierbij te denken aan informatie-uitwisseling met onder andere de Belastingdienst (toeslagen), DUO (studiefinanciering), IND (vreemdelingen) en het UWV (uitkeringen).

Vooruitlopend op deze intensivering van de bestrijding van woon- en adresfraude zijn inmiddels ook al toezichthoudende taken in het kader van het BRP aan meerdere medewerkers van de gemeente toegewezen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl