Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 08 oktober 2015 Lasten stijgen niet of nauwelijks voor inwoners Hollands Kroon in 2016

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - De meerjarenbegroting 2016-2019 is in concept klaar. De gemeenteraad behandelt de begroting op 29 oktober 2015. Door het proactieve bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren is de begroting sluitend. Er is zelfs ruimte voor een aantal nieuwe wensen zonder dat dit effect heeft op de lasten van onze inwoners.

Magazine begroting voor inwoners

De begroting hebben we vertaald in een overzichtelijk magazine: hollandskroon.instantmagazine.com/Begroting/begroting2016

Hierin staat hoeveel geld er binnenkomt, hoeveel er wordt uitgegeven en waar het geld naar toe gaat. Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste punten uit de begroting 2016.

Extra geld voor de openbare ruimte

In de begroting wordt voorgesteld om € 300.000,- extra op te nemen om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Dit na de vele geluiden van inwoners over onkruid op verharding en in goten.

Rijksbijdrage en belastingopbrengsten stijgen

De Rijksbijdrage stijgt in 2016 met € 200.000,- euro, tot € 700.000,- euro in 2019. Deze uitkering is wel aan schommelingen onderhevig. Daarnaast stijgen de lokale belastingopbrengsten vanwege nieuwe woningen en de uitbreiding van een datacentrum.

Sociaal domein en accommodatiebeleid

Voor het sociaal domein zetten we in op samenwerking met één partner voor het hele zorgveld. Op die manier geven we minder uit aan overhead en is er meer geld voor zorg. In 2016 wordt ook een vervolg gegeven aan het accommodatiebeleid. De verenigingen krijgen meer tijd krijgen om over te gaan naar volledige zelfstandigheid. Wat op dit moment haalbaar is wordt overgedragen, passend bij de te behalen bezuinigingen. Hierdoor moeten we op korte termijn soms pijnlijke maatregelen treffen. In de toekomst kunnen er waarschijnlijk verdere stappen naar volledige zelfstandigheid gemaakt worden. De gemeenteraad vergadert 5 november 2015 over het accommodatiebeleid.

Raadsvergadering begroting 2016

De gemeenteraad vergadert op donderdag 29 oktober 2015 van 18.00 tot circa 23.00 uur over de begroting. De stukken kunt u twee weken voorafgaand aan de vergadering vinden in de raadsagenda op www.hollandskroon.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl