Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 20 oktober 2015 Hollands Kroon: Voortzetting controles op de huisvesting van arbeidsmigranten

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van Hollands Kroon heeft besloten dat er in 2015 weer wordt gecontroleerd op de huisvesting van tijdelijke werknemers, ook wel arbeidsmigranten genoemd. Vanaf 1 juli 2015 vinden deze controles plaats, en zijn er om te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor tijdelijke werknemers.

Er wordt regelmatig bij diverse bedrijven en woningen in Hollands Kroon gekeken of de huisvesting voldoet. Als huisvesting niet voldoet gaan we samen met de werkgevers en werknemers op zoek oplossingen. Het college vindt het belangrijk dat tijdelijke werknemers in fatsoenlijke huisvesting wonen.

De gewenste situatie

De locaties waar huisvesting voor tijdelijke werknemers mogelijk is, moeten een goed woon- en leefklimaat bieden. Vanzelfsprekend mag de huisvesting geen negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.

Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten

De huisvesting moet voldoen aan de eisen die opgenomen staan in het Bouwbesluit www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/bouwbesluit-2012

Daarnaast is er een convenant met de vier Noordkop gemeenten en werkgevers, uitzendbureaus en overkoepelende organisaties van werkgevers getekend om voldoende en passende huisvesting te organiseren voor arbeidsmigranten.

Permanente bebouwing voor huisvesting arbeidsmigranten

Het realiseren van permanente bebouwing voor arbeidsmigranten heeft de voorkeur boven het realiseren van tijdelijke ruimtes. In het verleden zijn er tijdelijke vergunning afgegeven voor woonruimten. Deze vergunningen zijn vervallen en Hollands Kroon wil de ondernemers drie jaar de tijd geven om permanente woonruimte te realiseren.

De volgende vormen van huisvesting staat de gemeente toe:

  1. Huisvesting op agrarische percelen in bebouwing (maximaal 40 personen).
  2. Huisvesting in woningen (maximaal 5 personen).

Huisvesting in (sta)caravans wordt vanaf 2016 niet meer toegestaan. Ondernemers die werkennemers in caravans huisvesten moeten vanaf 2016 een andere vorm van huisvesting realiseren.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl