Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 21 oktober 2015 Kop van Noord-Holland: Tracés Ontwerp Inpassingsplan transformatorstation gewijzigd

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Van 22 oktober 2015 tot en met 3 december 2015 ligt het ontwerp inpassingsplan voor de Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop van Noord-Holland opnieuw ter inzage. Een eerdere terinzagelegging heeft een aantal zienswijzen opgeleverd die aanleiding gaven voor nader onderzoek en wijzigingen van delen van de tracés. De tekst van het plan is aangepast en het is mogelijk om opnieuw zienswijzen in te dienen.

Gedeputeerde Staten stellen voor om een nieuw transformatorstation te bouwen op het terrein van Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon en het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland uit te breiden. De uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en het bouwen van een nieuw transformator-station zijn nodig om de levering van elektriciteit in de Kop van Noord-Holland te waarborgen en voor de aansluiting van het windpark Wieringermeer op het elektriciteitsnet.

Een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Hiermee wordt de bouw van een transformatorstation en de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk ruimtelijk mogelijk gemaakt.

Informatieavond

Het ontwerp ligt van 22 oktober 2015 tot en met 3 december 2015 ter inzage bij de provincie en de gemeenten Hollands Kroon, Heerhugowaard, Alkmaar en Medemblik en Den Helder. Tijdens de terinzageleggingsperiode kan iedereen een zienswijze indienen over het plan.

Op 9 november 2015 organiseert TenneT een informatieavond van 19.30-22.00 uur in Hotel Hoorn, Westfriese parkweg 1 te Hoorn waar het gewijzigd ontwerp inpassingsplan wordt toegelicht.

Vanaf 22 oktober 2015 op provinciale website

Na de terinzagelegging worden alle ingediende zienswijzen beoordeeld en wordt het ontwerp eventueel aangepast. Het provinciaal Inpassingsplan wordt vervolgens samen met de Nota van Beantwoording (waarin de antwoorden op de ingediende zienswijzen staan beschreven) behandeld in het College van Gedeputeerde Staten, de commissie Ruimte, Wonen en Water en vervolgens vastgesteld door Provinciale Staten. Naar verwachting vindt de vaststelling van het PIP in april 2015 2016 plaats.

Alle stukken zijn vanaf 22 oktober 2015 te vinden op www.noord-holland.nl onder terinzageleggingen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl