Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 03 november 2015 Overeenstemming over Regionaal Woningbouwprogramma Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over een Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWK). Hierin staat het overzicht van woningbouwplannen voor de periode tot 2020 en de periode na 2020 in de 4 gemeenten samen.

Het is vrij uitzonderlijk dat een hele regio hierover afspraken maakt. Op woensdagmorgen 28 oktober 2015 tekenden de wethouders van de vier gemeenten en Gedeputeerde Joke Geldhof de overeenkomst over de regionale afstemming.

Inzicht

Welke kwaliteit de woningen moeten krijgen, hoeveel woningen de vier gemeenten mogen bouwen, en hoe snel er wordt gebouwd; het staat in het KWK. Het KWK is een analyse van de plannen dat kijkt naar de gewenste woonmilieus op de korte, middellange en lange termijn. Als het gaat om plekken buiten bestaand bebouwd gebied, zal de provincie nog een integrale afweging maken. Is een locatie wel gewenst of mogelijk als je ook let op aardkundige monumenten, NNN en andere provinciale belangen. Het programma geeft inzicht in fasering en dosering van de bouwlocaties tot 2020 en na 2020. De vier gemeenten zijn het dus eens over welke gemeente hoeveel mag bouwen en hoeveel de vier gemeenten in totaal bouwen. De provincie heeft per regio in kaart gebracht aan welk type woonmilieus tussen nu en 2040 behoefte is en die cijfers zijn verwerkt in het KWK. De meeste woningen zullen binnen bestaand bebouwd gebied gebouwd gaan worden; voor een deel zal dat buiten bestaand bebouwd gebied zijn.

Minder woningen

Ook met trends en ontwikkelingen, zoals een veranderende samenstelling van de huishoudens in de regio Kop van Noord-Holland, is in het programma rekening gehouden. Deze uitgangspunten voor het woningbouwprogramma zijn vastgelegd in een 'position paper'. Ook is bijvoorbeeld inzicht in het bouwen bij voorzieningen als winkels en een huisartsenpost onderzocht. Deze documenten horen bij het KWK. Dat er minder woningen nodig zijn dan ooit gedacht, weet de regio al langer. Het totale regionale woningbouwprogramma voor de periode van 2010 tot 2020 is van 6000 woningen teruggebracht naar 3200 woningen. Voor de periode tot 2020 gaat het om de bouw van ongeveer 2750 woningen.

Momentopname

Op dit moment doet de aanhoudende vluchtelingenstroom in ons hele land de roep toenemen naar meer woningen. Hoe dat uitpakt voor de regio wordt in Noord-Holland wel besproken, maar blijft buiten de nu getekende overeenkomst.

Het programma en de overeenkomst zijn wel zodanig flexibel dat tijdig kan worden ingespeeld op deze problematiek.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl