Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 02 december 2015 Schagen: Wethouder Blonk over accommodatiebeleid

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Wethouder Ben Blonk zal een voorstel over zuiniger accommodatiebeleid aan de gemeenteraad voorleggen. Het college van burgemeester en wethouders spant zich tot het uiterste in om bestaande accommodaties in de dorpskernen in stand te houden. Dat vergt wel iets. Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd hiervoor de OZB met negen procent te verhogen. Dit lost echter niet alles op, bezuinigingen blijven noodzakelijk.

Wethouder Blonk gaat dit aan de gemeenteraad nader toelichten.

De bezuinigingen in het gemeentelijk accommodatiebeleid betreffen de dorpshuizen, sporthallen en sport- en gymzalen, buitensportlocaties en zwembaden. De dorpshuizen wordt tezamen een bezuiniging van € 35.000,- opgelegd en renovatiekosten worden voortaan voor één derde door de gemeente bekostigd, met een maximum. In 2020 wordt dit beleid geëvalueerd. De exploitatiesubsidie van sporthallen, sport- en gymzalen wordt met 25% verminderd en dit geldt ook voor de zwembaden. Bij buitensportlocaties geldt dat zij moeten voldoen aan de normen van de landelijke sportbonden om nog in aanmerking te kunnen komen voor gemeentelijke ondersteuning. De gemeentelijke vervangingsinvesteringen worden hier stapsgewijs verlaagd tot twee derde van de kosten. Het dagelijks- en groot onderhoud gebeurt door de gemeente. De buitensportverenigingen betalen een solidariteitsbijdrage van € 21,= (handbalverenigingen) en € 46,70 (overige buitensportverenigingen)per lid als bijdrage aan de vervangingsinvesteringen.

Het nieuwe beleid zoals het college het voorstaat werd in juni 2015 vrijgegeven voor inspraak. Op basis van de reacties en gesprekken met adviesraden is het voorstel aangepast. Een door alle buitensportverenigingen ondertekend advies wordt nog voor de raadsvergadering van december 2015 verwacht. De commissie Samenlevingszaken behandelt het voorstel op 24 november, de raadsvergadering is op 15 december 2015.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl