Onroerend Goed en Wonen: 10 maart 2016 Texel: Aanpassing knelpunten Slim Verlicht

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Het project Slim Verlicht is volop in uitvoering. Naar verwachting rond Dynniq (voorheen Imtech Traffic &Infra) eind maart 2016 de werkzaamheden af, hierna start de onderhoudsfase.

De gemeente Texel heeft alle meldingen van burgers en bedrijven beoordeeld. De meldingen betreffen onder andere het al of niet verlichten van lintbebouwing (aaneengesloten bebouwing in het buitengebied), entree van vakantiepark de Krim en de verlichting van rotondes en afslagen.

Na deze beoordeling ontvangt het college van burgemeester en wethouders een voorstel om een aantal urgente knelpunten op te lossen. Eind april 2016 wordt dit voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. Een algehele evaluatie vindt op een later moment plaats.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl