Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 16 maart 2016 Hollands Kroon: Controles en handhaving op logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - De afgelopen maanden zijn diverse bedrijven en locaties gecontroleerd op de huisvesting van tijdelijke werknemers. Er zijn natuurlijk mooie, nette en bovenal vergunde logiesaccommodaties aangetroffen.

Maar er zijn ook de nodige niet vergunde situaties aangetroffen. Dit geeft ons juist reden om door te gaan met de controles op huisvesting, want ze blijken nodig. Ook is inmiddels gebleken dat er echt handhavend moet worden opgetreden.

Dit is nodig bij het ontbreken van de benodigde omgevingsvergunningen of in gevallen van strijd met verleende vergunningen.

Omdat het feitelijk niet gaat om huisvesting, maar het bieden van logiesplekken, noemen wij het voortaan ook logies.

Handhavend optreden

Zoals eerder genoemd, worden er bij onze controles nog met regelmaat situaties aangetroffen, waarbij de vergunningen niet op orde zijn. Bij onveilige situaties grijpen wij direct in. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In de meeste gevallen wijzen wij op de (on)mogelijkheden en vragen wij de betrokken ondernemer de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen.

Waar controles, het verstrekken van informatie en het verzoek de benodigde vergunningen aan te vragen niet leiden tot gewenste situaties en benodigde vergunningen, wordt handhavend opgetreden. De meest voor de hand liggende maatregel die wij kunnen treffen om ervoor te zorgen dat de overtreder zich aan de wet- en regelgeving houdt, is het opleggen van een last onder dwangsom.

Omgevingsvergunning

Voor alle voorkomende gevallen waar logies wordt geboden aan tijdelijke werknemers is een omgevingsvergunning nodig. Het gaat om de vergunningsplichtige activiteiten bouwen, planologisch strijdig gebruik en eventueel brandveilig gebruik. Wij streven ernaar om voor alle tijdelijke werknemers die logies verkrijgen binnen onze gemeente een goede en veilige logeerplek te waarborgen.

Hiervoor gelden richtlijnen en veiligheidseisen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving. Hierin bestaat ook eenvoudigweg een wettelijke vergunningsplicht, die is opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Informatiebrochure

Omdat het merendeel van de tijdelijke werknemers werkzaam is in de agrarische sector en deze bedrijven er vaak voor kiezen om zelf te zorgen voor logiesplekken, hebben wij een brochure ontwikkeld die in gaat op de (on)mogelijkheden rondom dit onderwerp. Deze brochure is kunt u onderstaand downloaden.

Biedt u ook logies aan tijdelijke werknemers en hebt u misschien nog niet, of misschien niet meer, alle benodigde vergunningen rond? Dan rekenen wij erop u dat u de brochure leest en niet wacht op een controle, of zelfs handhavende maatregelen, maar zelf actief met ons aan de slag gaat om de vergunningen rond te krijgen!

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl