Onroerend Goed en Wonen: 18 mei 2016 Nieuw plattelandsprogramma voor Kop van Noord-Holland

Dorpen, dorpshuizen en andere bewonersinitiatieven in de Kop van Noord-Holland met goede ideeën voor de leefbaarheid van hun dorp kunnen weer aanspraak maken op geld vanuit het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma.

De provincie Noord-Holland, de gemeenten en het bedrijfsleven uit de Kop van Noord-Holland hebben Ä 6 miljoen gereserveerd voor het verbeteren van de leef- en werkomgeving van Noord-Holland Noord.

Gemeenten, ondernemers en natuurorganisaties uit deze regio hebben daar een gezamenlijke strategie voor gemaakt: 'Kopkracht'. Hierin zijn de thema's benoemd waar de regio op inzet, namelijk 'biobased economy', 'healthy ageing' en 'recreatie & toerisme'. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben deze strategie vastgesteld.

Meer info via de website van Leader Kop van Noord-Holland - www.leaderkvnh.nl (Bron: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl