Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 15 juni 2016 Samen aan de slag voor genoeg energiezuinige woningen in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Maar liefst 230.000 nieuwe woningen erbij vóór 2040 en alle woningen energieneutraal vóór 2050. Dat zijn belangrijke opgaven voor de komende tientallen jaren.

Provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland gaan daar samen aan werken. Het gaat om voldoende woningen in Noord-Holland, op de juiste locaties en bij voorkeur duurzaam gebouwd. Hoe aan deze doelstellingen wordt gewerkt, is nu vastgelegd in een Samenwerkingsagenda.

Gedeputeerde Joke Geldhof (Ruimte en Wonen): "We willen de woningbouw in Noord-Holland op peil houden. Daarom gaan we samen met Bouwend Nederland scherper kijken naar de haalbaarheid van de woningbouwplannen. We zorgen voor voldoende en realistische planologische capaciteit, om voor de komende vijf jaar aan de woonvraag te voldoen. Belemmeringen lossen we op zodat de markt op tijd woningen kan bouwen." Gedeputeerde Jack van der Hoek (Duurzaamheid) vult aan: "We willen meer duurzame nieuwbouwwoningen in Noord-Holland en ook bestaande woningen duurzaam maken. Vooral particuliere woningeigenaren vinden dit lastig.

Daarom ben ik blij dat Noord-Holland, als eerste provincie, samen met Bouwend Nederland hieraan gaat werken. Bouwend Nederland gaat marktpartijen helpen om producten te ontwikkelen, die het voor particuliere huizenbezitters aantrekkelijker en makkelijker maken hun huis te isoleren of zelf duurzame energie op te wekken."

Bouwend Nederland

"De belangrijkste woningbouwprojecten worden op haalbaarheid getoetst. Dat is de grote winst van de Samenwerkingsagenda", stelt Jan Kets vast, als regiovoorzitter van Bouwend Nederland. "De bouwprognoses worden eerder omgezet in echte huizen, door marktpartijen hierbij te betrekken. Dat is ook nodig, want de woningbouwopgave is groot. Dat overheden en marktpartijen de handen ineen slaan is belangrijk, om de bouw van 230.000 woningen op tijd te realiseren."

Landelijk voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland: "We willen graag dat onze bouwbedrijven stevig aan de slag kunnen met verduurzaming, want er is nog heel veel te verbeteren aan miljoenen Nederlandse woningen, zowel huur als koop.

De opgave voor Noord-Holland is erg groot, want hier staan gemiddeld de oudste woningen van alle provincies. Door gezamenlijk op te trekken kunnen de doelstellingen voor duurzaamheid eerder bereikt worden. Dat merkt straks iedereen: minder stoken, minder CO2, dat is beter voor je maandlasten en voor het milieu. Ik hoop dan ook dat andere provincies het voorbeeld van Noord-Holland gaan volgen."

Regionale programmering

De samenwerkingsagenda voorziet in regulier contact tussen alle stakeholders, gekoppeld aan de verschillende RAP-regio's (Regionale Actieprogramma's Wonen).

Met de gemeenten worden per regio afspraken gemaakt over duurzaam bouwen en renoveren. In de bijeenkomsten worden ook de belemmeringen besproken waar ontwikkelaars tegenaan lopen bij het transformeren van leegstaand vastgoed naar woningbouw. Het vaststellen van de planologische ruimte is en blijft een verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Ondertekening

De samenwerkingsagenda werd op woensdag 8 juni 2016 feestelijk gepresenteerd op de vastgoedbeurs PROVADA en vervolgens ondertekend door gedeputeerden Joke Geldhof en Jack van der Hoek (provincie Noord-Holland) en namens Bouwend Nederland door landelijk voorzitter Maxime Verhagen en regiovoorzitter Jan Kets (regio Randstad Noord).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl