Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 30 juni 2016 Opdracht: Verbouw huidige stadhuis Den Helder

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Een meerderheid van de gemeenteraad heeft op 13 juni 2016 het college de opdracht gegeven het huidige stadhuis te verbouwen voor maximaal 9 miljoen euro. Het college gaat met deze opdracht aan de slag. Op 1 augustus 2016 moet een plan op hoofdlijnen klaar zijn.

Op 13 juni 2016 is in de raadsvergadering een motie aan genomen, waarin de raad het college opdraagt:

 1. uiterlijk 1 augustus 2016 een plan op hoofdlijnen met betrekking tot renovatie van het huidige stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg aan de raad ter vaststelling aan te bieden, met inbegrip van:
  • een aanpassing van het Programma van Eisen waarmee -
  • recht wordt gedaan aan de huidige regionale ontwikkelingen met betrekking tot uitvoerende diensten en gemeenschappelijke regelingen
  • nadruk wordt gelegd op de duurzaamheid bij de planeisen
  • de afdeling Sociaal Domein in het stadhuis wordt gehuisvest
  • het benodigde uitvoeringskrediet niet hoger zal zijn dan Ä 9 mln.
  • een projectplanning, zodat er medio 2017 een daadwerkelijke start kan worden gemaakt met de renovatie
 2. een nader door de raad in de raadsvergadering van 11 juli 2016 te benoemen commissie van 7 raadsleden direct te betrekken bij het opstellen van het plan en de nadere uitwerking daarvan. Doel is de controle op voortgang en inhoud mogelijk te maken en verdere vertraging te voorkomen.

Op basis van eerder gemaakte analyses van gespecialiseerde bureaus, heeft het college de overtuiging dat renovatie van het huidige stadhuis voor 9 miljoen betekent dat er veel concessies aan het programma van eisen gedaan moeten worden. Onder meer omdat het bedrag deels gebruikt zal moeten worden voor voorzorgsmaatregelen, omdat:

Daarmee is het een opgave om uiterlijk 1 augustus 2016 en voor 9 miljoen tot een plan te komen dat voorziet in een goede en moderne huisvesting van de gemeentelijke organisatie in het huidige stadhuis. Het college gaat dit plan vanaf 11 juli 2016 in nauw overleg met de door de raad te benoemen commissie voorbereiden.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl