Onroerend Goed en Wonen: 29 juli 2016 Subsidies voor het bedrijventerrein Wezenland en visie bedrijventerreinen (Texel)

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - De provincie Noord-Holland heeft twee verzoeken van de gemeente Texel voor een financiële bijdrage gehonoreerd. Voor het bedrijventerrein Wezenland ontvangt de gemeente € 96.570,=. Hiermee wordt de openbare ruimte van het bedrijventerrein heringericht en het parkeerprobleem, samen met de ondernemers, aangepakt. Ook worden diverse in- en uitritten opnieuw ingericht, waardoor een meer uniforme uitstraling ontstaat. Met deze nieuwe inrichting wordt de kwaliteit het hele bedrijventerrein verbeterd.

Daarnaast ontvangt de gemeente € 9.000,= voor het maken van een visie voor alle bedrijventerreinen op Texel. Het profiel van de terreinen wordt in kaart gebracht, gekeken wordt waar nog uitbreidingsruimte is en onderzocht wordt welke functies al dan niet wenselijk op de bedrijventerreinen zijn. De visie wordt door een externe deskundige samen met het ondernemersveld en de gemeente opgesteld.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl