Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 14 november 2016 Dorpsinwoners werken samen aan hun leefbaar Dirkshorn en Tuitjenhorn

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - De komende maanden worden de inwoners en ondernemers uit Tuitjenhorn en Dirkshorn uitgedaagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen dorp. Hoe denken zij over de leefbaarheid van hun dorp? Meningen kunnen per dorp, per buurt en zelfs per straat verschillen. Dat betekent dat inwoners en wij als gemeente samen moeten werken aan maatwerk-oplossingen.

Wij als gemeente en de dorpen gaan samen onderzoeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Daarover gaan wij in gesprek, om van elkaar te leren en samen te werken aan de toekomst van het dorp. Dit participatietraject is in samenwerking tussen de gemeente en de dorpsraden van Dirkshorn en Tuitjenhorn tot stand gekomen. Wethouder Sigge van der Veek stimuleert dit project omdat hij staat voor een aantrekkelijk gebied dat we samen met inwoners en ondernemers inrichten en onderhouden. Het traject wordt begeleid door eStadslab, een organisatie die gemeenten helpt gebruik te maken van de kracht van de samenleving.

Hoe werkt het

Dit participatietraject bestaat uit drie stappen, namelijk: hoe werken we samen, wat willen we bereiken en wat gaan we doen.

1. Hoe werken we samen

In de eerste stap gaan we het vooral hebben over hoe we met elkaar samenwerken.

Vragen die centraal staan zijn: Hoe ziet deze samenwerking eruit? Hoe verdelen we de rollen en taken? Wat mogen we van elkaar als gemeente, dorp en dorpsraad verwachten en hoe spreken we elkaar aan?

2. Wat willen we bereiken

Voor de tweede stap gaan we inventariseren wat de dorpsbewoners belangrijk vinden als het gaat om de leefbaarheid in hun dorpen. Welke onderwerpen spelen er? Welke krijgen prioriteit? Wat willen we per onderwerp bereiken? We verzamelen onderwerpen op hoofdlijnen die in stap drie verder worden uitgewerkt in een dorpsagenda.

3. Wat gaan we doen

Geïnspireerd door de dorpsagenda gaan de inwoners samen aan de slag. De ideeën waar het dorp de schouders onder wil zetten - waar mensen energie van krijgen - stellen we centraal en gaan we oppakken.

Elk dorp krijgt zijn eigen dorpsagenda ván en dóór de inwoners van Dirkshorn en Tuitjenhorn. Eind december 2016 zijn deze dorpsagenda's naar verwachting in concept klaar, waarna samen met de dorpen de laatste puntjes op de i worden gezet.

Het gehele traject loopt in principe tot maart 2016. 'In principe': als er nog ideeën zijn in de dorpen, dan worden deze gerealiseerd en waar nodig ondersteund door de gemeente.

Van start

We staan nu voor de eerste stap. Iedereen die woont en/of werkt in Dirkshorn of Tuitjenhorn kan een vragenformulier invullen. Deze wordt in de week van 31 oktober 2016 huis aan huis bezorgd, ligt klaar bij de dorpshuizen en is ook online in te vullen. De resultaten worden meegenomen bij het maken van afspraken tussen het dorp, de gemeente en de dorpsraad.

Meer weten

Kijk voor meer informatie op www.mijntuitjenhorn.nl of www.mijndirkshorn.nl.

Wie inwoner of ondernemer is in Dirkshorn of Tuitjenhorn is hierbij speciaal uitgenodigd om mee te doen en het vragenformulier in te vullen.

In december 2016 volgt meer informatie over de tweede stap.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl