Onroerend Goed en Wonen: 03 januari 2017 Visitatie Woningstichting Den Helder 2016

Woningstichting Den Helder logoBron: Woningstichting Den Helder - Eind 2016 heeft Woningstichting Den Helder een visitatie laten uitvoeren door Raeflex. De visitatie geeft antwoord op de vraag hoe Woningstichting in de periode van 2011 tot en met 2015 heeft gepresteerd: Voldeden we aan de verwachtingen van de omgeving, droegen we voldoende bij aan de volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied, waren bestuur en toezicht goed geregeld en was de financiële positie in orde? Het gemiddelde rapportcijfer dat de visitatiecommissie aan Woningstichting geeft is een 7,5. Woningstichting is blij met deze beoordeling.

Meer rapportcijfers en de beoordeling van de visitatiecommissie leest u in het Visitatierapport Woningstichting Den Helder 2011-2015 op woningstichtingdenhelder.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl