Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 29 augustus 2017 Jaarverslag 2016 Woningbouwvereniging Anna Paulowna

Het complete jaarverslag 2016 van Woningbouwvereniging Anna Paulowna is verschenen.

In 2016 hebben we met zijn allen de beslissing genomen om onze corporatie op een andere manier bestuurlijk te organiseren. Vertegenwoordigers van onze leden, de ledenraad, het bestuur en de raad van toezicht hebben een voorstel geformuleerd hoe onze vereniging er in de toekomst uit moet zien. Dit voorstel is zonder één tegenstem in al onze geledingen aangenomen. In dit jaarverslag leest u hier meer over.

jaarverslagap2016

Een ander belangrijk punt in 2016 is de gewijzigde waardering van ons woningbezit. Tot 2016 waardeerden we onze woningbezit op de oorspronkelijke (historische) kostprijs, minus jaarlijks afschrijving. Vanaf 2016 moeten we ons woningbezit waarderen op marktwaarde. Een paar cijfers: onze winst over 2016 bedraagt hierdoor € 11,8 miljoen, terwijl we “maar” € 10 miljoen aan opbrengsten uit verhuur en verkoop hebben. Ons woningbezit neemt in waarde toe van € 28 miljoen in 2015 naar € 145 miljoen in 2016. Ons vermogen neemt daardoor toe van € 10 miljoen naar € 127 miljoen.

We lijken opeens schatrijk! Helaas is dit maar schijn. Door de gewijzigde waarderingsmethode komt er geen euro méér in onze kas. Ook hierover leest u alles in ons jaarverslag.

In dit jaarverslag leest u verder over zaken die ons vooral wèl veel hebben opgeleverd. Dit jaar zijn onze jaarstukken niet met foto´s geïllustreerd, maar mochten we spreuken van Loesje gebruiken. “De kunst is om het zo te zeggen dat iedereen het hoort, mensen nieuwsgierig worden, reageren en zelfs mee gaan doen”, zegt Loesje. Dat is toevallig ook de bedoeling van dit jaarverslag.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl