Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 26 oktober 2017 Ontwerp bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Oudeschild ligt ter inzage tm 14 november 2017

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Vanaf 4 oktober 2017 tot en met 14 november 2017 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente Texel. Hiermee geeft het college uitvoering aan de door de raad eerder vastgestelde Strategische Bedrijventerreinvisie Texel. In deze visie is een uitbreiding van ongeveer 4,5 hectare aan de noordzijde van het bedrijventerrein in Oudeschild opgenomen. Met het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan wordt ook medewerking verleend aan de verplaatsing van de Texelse bierbrouwerij.

Onderzoek locatie

Naar aanleiding van een concreet ruimteverzoek is bij de ontwikkeling van de Strategische Bedrijvenvisie onderzoek gedaan naar een mogelijke locatie voor de bierbrouwerij. In dit onderzoek zijn meerdere locaties betrokken waaronder het voormalige terrein voor rioolwaterzuivering en de bedrijventerreinen rond Den Burg. Uit het onderzoek bleek de locatie aan de noordzijde van het huidige bedrijventerrein in Oudeschild de enige passende zowel qua ruimte als bereikbaarheid.

Werkgelegenheid

De uitbreiding van het bedrijventerrein in Oudeschild en de verplaatsing van de bierbrouwerij geeft ruimte aan groei van bestaande bedrijven op het eiland en biedt kansen voor nieuwe initiatieven op de huidige locatie. Ook biedt deze ontwikkeling nieuwe werkgelegenheid voor Texel.

Inpassing in het Texelse landschap

Om te waarborgen dat de ontwikkeling van het terrein goed in het Texelse landschap past, gelden er voorwaarden en wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt.

Ook worden de adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie (zie website Provincie Noord-Holland) verwerkt in het ontwerp van de nieuwe brouwerij. Vanuit de gemeente is aangegeven dat bij realisering van de bebouwing ingezet dient te worden op duurzaamheid. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambitie van de brouwerij.

Verkeer en parkeren

De Texelse bierbrouwerij en eventueel nieuw te vestigen bedrijven dienen zelf voor parkeervoorzieningen te zorgen op eigen terrein. Vanwege de uitbreiding en het verwachte bezoek wordt het (auto)verkeer via bewegwijzering zoveel mogelijk buiten het centrum van Oudeschild omgeleid. Het bedrijfsverkeer (vrachtverkeer en bestelauto's) van en naar de brouwerij wordt via de doorgaande wegen (Laagwaalderweg/Oosterenderweg/Pontweg) geleid en niet via het centrum van Oudeschild.

Uw mening

Op het ontwerp bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Oudeschild kunt u als inwoner van Texel uw mening geven. Dit heet een zienswijze. Dit kan tot en met 14 november 2017 zowel schriftelijk als mondeling. Het plan ligt ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken op www.texel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar vindt u ook de formulieren voor het indienen van een zienswijze.

Vervolg procedure

De zienswijzen gaan naar het college van burgemeester en wethouders en er wordt een Nota van Zienswijzen voorbereid. De Nota en het bestemmingsplan worden in het 1e kwartaal in 2018 aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

De gehele bestemmingsplanprocedure kunt u volgen via de website van de gemeente (link hieronder). Hierin kan het plan worden ingezien en wordt de stand van zaken weergegeven.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl