Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 15 januari 2001 Programma Landbouwdebat 2001

Landbouwdebat 2001
Ook de agrarische sector zal in razend snel tempo geconfronteerd worden met de opmars van de Informatie en Communicatietechnologie (ICT). Maar: "ICT is mensenwerk." Deze stelling stelt drs Bob Verburg, gedeputeerde Economie, Landbouw en Europa, centraal stellen tijdens het jaarlijkse landbouwdebat van de provincie Noord-Holland op 9 februari a.s. in de Arena te Amsterdam. "Ik verwacht dat in de nabije toekomst de agrarische sector niet zonder ICT kan functioneren," aldus Verburg. Met de uitkomsten van het landbouwdebat zal hij het provinciaal landbouwbeleid aanscherpen.

Het is de bedoeling dat ICT-mogelijkheden verkend worden: voor de agrarische sector in het algemeen en voor de eigen bedrijfsvoering in het bijzonder. Prof. dr. Olaf van Kooten (Wageningen Universiteit) zal in zijn inleiding de toon zetten voor het verloop van het debat: "Een gezapige spruitjesgeur in familiekring is niet meer van deze tijd. De tuinbouw zal moeten laten zien tot welke huzarenstukken zij in staat is. Een betere marketing is essentieel. Niet alleen voor de eigen beurs, maar ook voor de eigen toekomst. Voor de Nederlandse tuinbouwproductieketens zie ik een toekomst waarin gebalanceerd wordt tussen orde en chaos." Daarna wordt gediscussieerd in workshopverband. Eric Schlösser (Integrated Business Consultancy) in workshop Op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe technieken: "Kijk je naar de innovatieve tuinbouwsector, dan zie je dat zaken toch op een traditionele manier uitgevoerd worden. Je moet je steeds afvragen welke technische mogelijkheden je wilt benutten en hoeveel geld dit kost en wat dit oplevert." Wiebe Mulder in workshop ICT kan bijdragen aan transparantie in de keten: "Door alle publiciteit rondom BSE-koeien lijkt het alsof ons voedsel steeds onveiliger wordt, terwijl eerder het tegendeel waar is. ICT heeft er juist aan bijgedragen dat we meer informatie over ons voedsel zijn gaan verzamelen." Ad Ordelman (Agri Information Partners) in workshop Akkerbouw door ketens geboeid: "Keteninformatie is voor alle betrokkenen interessant. Een boer die brouwersgerst teelt, kan bijvoorbeeld nagaan hoe hij presteert ten opzichte van zijn collega's in de keten. Multinationals kunnen keteninformatie als machtsmiddel inzetten; ze kunnen boeren dwingen te produceren volgens gestelde richtlijnen. Wij opteren voor het vertrouwensmodel waarbij alle betrokkenen het belang van goede keteninformatie onderkennen."

Programma

12.30 uur Ontvangst
13.30 uur  "Op de bank" interview met gedeputeerde drs Bob Verburg
 Inleiding door prof. dr. Olaf van Kooten
 "Op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe technieken"
14.45 uurPauze
15.15 uurWorkshop Tuinbouw door Eric Schlösser
"Technische mogelijkheden en commerciële belangen"
 Workshop Veeteelt door Wiebe Mulder
"ICT kan bijdragen aan transparantie in de keten"
 Workshop Akkerbouw door Ad Ordelman
"Akkerbouw door ketens geboeid"
16.00 uurDiscussie over stellingen workshops
"Op de bank" met gedeputeerde Bob Verburg
17.15 uurEinde

Inlichtingen: Peter Holtes, bureau Landbouw en Energie, tel. (023) 514 37 17

(Bron Prov NH)

The Networked City

Agrarische ondernemers in de Kop van Noord-Holland die belangstelling hebben voor ICT en de mogelijkheden van Internet voor de bedrijfsvoering, komen in aanmerking voor het Networked City project.

Het project ondersteunt het verkennen, ontwikkelen en invoeren van zakelijke internet toepassingen. Via kennisoverdracht en kenniscirculatie, actieve en praktische ondersteuning bij de ontwikkeling en invoering van internet toepassingen laat The Networked City ondernemingen vertrouwd raken met de mogelijkheden van internet. Op een website kan men een on-line winkel of verhuurbedrijf beginnen, waarbij klanten direct via internet kopen en huren. Bedrijven, actief in informatievoorziening en advisering kunnen via een website aan betalende klanten gerichte informatie en advies geven, gebruikmakend van database technieken. Ketens van bedrijven kunnen hun aanbod en kennis via het web clusteren en bundelen naar de markt en aldus profileren als een samenhangende 'virtuele' onderneming.

Doelgroepen:

In de Kop van Noord-Holland richt het project en de ondersteuning zich op de volgende bedrijven:

Voordelen:

The Networked City biedt bedrijven uit deze doelgroepen:

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl