Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 13 maart 2001 Uitwaterende Sluizen verontrust over uitbreiding bloembollenteelt in Kop Noord-Holland

Regels ontbreken om nieuwe telers bij vestiging te sturen

EDAM - Uitwaterende Sluizen heeft onlangs een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gezonden, waarin het zijn bezorgdheid uitspreekt over de ontwikkeling van nieuwe bollengronden in de kop van Noord-Holland. Uitwaterende Sluizen constateert dat er momenteel akkerbouwpercelen worden aangekocht, die vervolgens door bezanden geschikt worden gemaakt voor intensieve bollenteelt.

Over ‘intensief’ wordt gesproken wanneer er ieder jaar op hetzelfde perceel bollen worden geteeld. Deze intensieve teelt levert aanzienlijk meer risico’s op voor de kwaliteit van het slootwater dan de akkerbouw.

Projectmatige gebieden
Uitwaterende Sluizen is sterk voorstander van uitbreidingen in zogenoemde projectmatig ingerichte gebieden. Daarmee kan namelijk worden bereikt dat de milieubelasting vanuit deze gebieden wordt beperkt. Als voorbeeld kan hierbij dienen ‘Hollands Bloementuin’. Daar zullen met behulp van natuurlijke filters de verontreinigende stoffen uit het water worden verwijderd. Op dit moment bestaat er een groot risico dat bollentelers zich vestigen op plaatsen waar dergelijke projectmatige inrichtingen niet kunnen worden gerealiseerd. Uitwaterende Sluizen stelt dan ook voor dat alle betrokken partijen – provincie, gemeenten en waterbeheerders – samen gebieden aanwijzen waar dergelijke voorzieningen wel goed realiseerbaar zijn.

Daarnaast dienen er regels te komen om de uitbreiding van de bollenteelt buiten dergelijke projectgebieden te voorkomen. De provincie zou in de ogen van Uitwaterende Sluizen hierin het initiatief moeten nemen.

WVO stuurder voor waterkwaliteitsbeheer
De gebieden waar de uitbreiding van de intensieve bollenteelt momenteel plaatsvindt zijn de Oostpolder van Anna Paulowna en de Wieringermeer. Uitwaterende Sluizen heeft als waterkwaliteitsbeheerder mogelijkheden de lozingen uit de bollenteelt te sturen. De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is het instrument hiervoor. De Wvo is echter niet het instrument waarmee de ondernemer kan worden gestuurd in zijn vestigingskeuze.

Beleid van Provincie gevraagd
De provincie is dan ook gevraagd op korte termijn beleid te ontwikkelen om – net als bij nieuwe glastuinbouwbedrijven– vestiging van intensieve bollenteelt buiten de aangewezen projectvestigingen te voorkomen. Als dit niet gebeurt, loopt Uitwaterende Sluizen het gevaar niet aan de gestelde waterkwaliteitsdoelstellingen te kunnen voldoen. Maar ook de bollenteler komt in de problemen: hij loopt het risico met lozingseisen te worden opgezadeld, waaraan hij niet of nauwelijks zal kunnen voldoen. Deze gesignaleerde problemen zijn ook terug te vinden in het rapport ‘Evaluatie Hollands Bloementuin’, dat eind vorig jaar in opdracht van de provincie Noord-Holland door het bureau Witteveen en Bos is opgesteld.   (Bron: Hollands Noorderkwartier)

Info:
Steef Klein, 0299 391050 / 06 53548553
Email: s.klein@ushn.nl
Internet: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl