Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 21 maart 2001 Veranderingen voor waterbodemsaneringen

"Functiegericht" en "kosteneffectief" saneren zijn de centrale begrippen geworden bij de bodemsanering in Nederland. Deze begrippen zijn echter alleen voor landbodems nader uitgewerkt. Er is nu een begin gemaakt om zo ook voor de sanering van waterbodems te operationaliseren.

Ontwikkeling nieuw Afwegingsproces
Voor landbodems is inmiddels, via de beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER), een nieuw Afwegingsproces voor de saneringsdoelstelling ontwikkeld. Daarin zijn de begrippen "functiegericht" (i.p.v. "multifunctioneel") en "kosteneffectief" saneren geoperationaliseerd. Het Afwegingsproces voor de landbodems kan niet zonder meer worden gebruikt voor waterbodems.
Op 19 mei 2000 heeft het projectteam SAWA groen licht gekregen van de Stuurgroep waterbodem (STUWABO) om ook voor de waterbodem een nieuw Afwegingsproces te ontwikkelen. Een antwoord moet worden gevonden voor de volgende vragen:

Brede vertegenwoordiging in projectteam
Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van V&W, LNV en VROM, het IPO en de Unie van Waterschappen. Begin 2001 komt het definitieve projectplan gereed. Hierin wordt een eerste visie op het Afwegingsproces gegeven. Ook wordt het ontwikkelingstraject beschreven om te komen tot het Afwegingsproces. Daarnaast wordt aangegeven hoe belanghebbenden worden betrokken bij het project, wat de raakvlakken zijn met andere projecten en hoe de activiteiten resultaten worden afgestemd.

Bron: Rijkswaterstaat

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl