Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 4 july 2001 CO2-Servicepunt Noord-Holland helpt gemeenten bij energiebeleid

Gedeputeerde Ada Wildekamp van Noord-Holland heeft op maandag 2 juli het startschot gegeven voor het CO2-Servicepunt . Dit provinciaal servicepunt gaat Noord-Hollandse gemeenten helpen hun klimaatbeleid te realiseren. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing en duurzame energie. De gemeenten Alkmaar, Heemskerk en Texel sloten op 2 juli als eersten in Nederland een overeenkomst met de provincie af.

Forse reductie broeikasgas CO2

Als bijdrage aan het landelijke klimaatbeleid wil de provincie de uitstoot van CO2 (de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect) in Noord-Holland in 2005 met 2 tot 4 megaton per jaar terugdringen. De provincie trekt hiervoor 30 miljoen gulden uit. Daarvan is 20 miljoen gulden gereserveerd voor medefinanciering aan kansrijke, grootschalige energieprojecten van marktpartijen in de toepassing van duurzame energie, energiebesparing, technologie-ontwikkeling en innovatie. De andere 10 miljoen is bestemd voor steun aan gemeenten die méér aan energiebesparing en duurzame energie willen doen dan waartoe zij wettelijk verplicht zijn. Zij worden daarbij geholpen door het CO2-Servicepunt, met als doel: 1,13 megaton reductie van CO2-uitstoot eind 2005. Deze vermindering is gelijk aan de emissie van bijna 170.000 huishoudens.

Waarom een CO2 -servicepunt?

Met het Servicepunt speelt de provincie op behoeften van Noord-Hollandse gemeenten. In een werkbijeenkomst vorig jaar gaven zij aan heldere en bindende afspraken met de provincie te willen maken over klimaatbeleid. Zij vroegen de provincie hierin de regierol te nemen en hen te steunen in de beleidsvorming en -uitvoering. De gemeenten krijgen nu met het CO2-Servicepunt één loket en een krachtige steun in de rug bij het bereiken van energiedoelen. Het servicepunt staat de energie- en milieuambtenaar bij met informatie en adviezen en neemt hen in voorkomende gevallen werk uit handen. De provincie wil hiermee bereiken dat de gemeenten in korte tijd voor een brede actieve aanpak van hun energietaken kiezen. Daarnaast voert het CO2-Servicepunt voor de provincie Noord-Holland de subsidieverordening Duurzame Energie uit. Gemeenten die met de provincie een afspraak maken over hun klimaatprestatie kunnen hierop een beroep doen. Met het zogeheten ‘duurzame energie pakket’ kunnen gemeenten relatief kleinschalige toepassingen van duurzame energie als zonneboilers of warmtepompen binnen hun grenzen realiseren. In de voorbereiding van het CO2-Servicepunt de afgelopen maanden is de werkmethodiek met succes beproefd. Dit gaf drie gemeenten voldoende aanleiding om nu een convenant af te sluiten met de provincie. Met dit eerste resultaat geeft het CO2-Servicepunt aan pragmatisch en voortvarend te werk te gaan.

Waarom gemeenten?

Gemeenten spelen een cruciale rol bij klimaatverbetering. Internationale afspraken en nationale milieudoelstellingen worden uiteindelijk verwezenlijkt door (lokale) energieprojecten. De plaatselijke overheid is daar nauw bij betrokken. Zij heeft een belangrijke rol in bouwprojecten, is goed op de hoogte van de lokale mogelijkheden en vormt een logische gesprekspartner voor het bedrijfsleven. Uitvoering van het provinciaal klimaatbeleid is gebaat bij met extra mogelijkheden voor gemeenten om de CO2-uitstoot te beperken. Daarvoor liggen kansen in de bestaande bouw, de nieuwbouw, bij bedrijven, de agrarische sector en bij verkeer en vervoer. Het gaat daarbij zowel om energiebesparing als meer gebruik van duurzame energiebronnen. De provincie Noord-Holland werkt in het CO2-Servicepunt samen met het ministerie van VROM en de NOVEM. Het Servicepunt wil met de installatiebranche kijken hoe de introductie van zonneboilers, zonnecelsystemen, en warmtepompinstallaties versneld kan worden. Het Ministerie van VROM, het IPO en de VNG bereiden op dit moment landelijke afspraken voor over klimaatprestaties en daarbij behorende methoden. Het CO2 servicepunt loopt hier op vooruit. (Bron: Prov. NH)

Telefoon CO2-servicepunt (023) 514 31 11

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl