Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 23 juli 2001 Samenwerking bij aanpak ongezuiverde lozingen

aanpak ongezuiverde lozingen

In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal zijn nog ongeveer 11.000 woningen en bedrijven niet op een riolering aangesloten. Hieraan moet volgens de wetgeving uiterlijk in 2005 een eind gemaakt worden. Het dagelijks bestuur van Uitwaterende Sluizen heeft onlangs besloten om samen met de gemeenten in haar gebied de sanering ter hand te nemen. Via deze "publieke samenwerking" zal blijken dat niet overal kan worden gekozen voor het aanleggen van riolering, omdat het voor de meest afgelegen percelen te duur wordt. Er zijn alternatieven, zogenaamde IBA´s, een afkorting voor Individuele Behandeling van Afvalwater, zeg maar een mini-zuivering. Als eerste zullen in de gemeente Venhuizen IBA’s geplaatst worden. Dit om ervaring op te doen en zodoende de beste oplossing te kunnen vinden.

De gemeenten in Nederland zullen een saneringplan moeten maken. Daarin staat welke percelen de komende jaren alsnog op de riolering aangesloten worden. Voor de resterende lozingen zullen de bewoners zelf een oplossing moeten zoeken die voldoet aan de wettelijke eisen. Afhankelijk van het gebied (kwetsbaarheid van het oppervlaktewater) waarin die lozer woont, kan de provincie, samen met de waterkwaliteitsbeheerder, bovendien nadere eisen stellen boven hetgeen de lozer minimaal verplicht is aan te leggen. Deze minimumplicht is een septictank met 6 m3 inhoud voor lozingen tot 5 ‘inwoners equivalenten’ (i.e.) of een inhoud van 12 m3 voor lozingen tot 10 i.e. (Een huishouden geldt afhankelijk van het aantal inwoners voor 1 of 3 i.e.’s, bedrijven worden afhankelijk van hun activiteiten voor een aantal i.e.’s aangeslagen). Deze nadere eisen kunnen betekenen dat een septictank dan niet voldoet en er een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA), een kleine zuiveringsinstallatie, nodig is.

In Noord-Holland is de afspraak gemaakt dat de waterkwaliteitsbeheerder (ten noorden van het Noordzeekanaal is dat Uitwaterende Sluizen) de nodige initiatieven neemt. Daarom heeft het dagelijks bestuur van US kort geleden besloten de individuele lozers, samen met de gemeenten te hulp te komen. De gemeente Venhuizen is daarbij bereid gevonden om tot plaatsing van IBA´s over te gaan. Het zal nog vooral het karakter van beproeving krijgen om er straks ook met de andere gemeenten voordeel voor de burgers mee te behalen.

Ook is er een informatiepunt ingericht waar ieder met vragen over de sanering van ongezuiverde lozingen terecht kan. Dit als aanvulling op hetgeen de gemeente hierin kan betekenen.
Voor de beantwoording is het handig als de vragen schriftelijk worden voorgelegd.

Het adres is:
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen,
Afvalwaterketenbedrijf
Henk van der Kwast
Postbus 15
1135 ZH Edam
fax: 0299-391191
e-mail: h.vanderkwast@ushn.nl
Bron en nadere informatie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl