Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 18 September 2001 Bestuurders maken heldere keuze voor Windpark Afsluitdijk

Het bestuurlijk platform Windpark Afsluitdijk heeft het Planologisch Basisdocument Windpark Afsluitdijk aangeboden aan het kabinet Kok. Dit basisdocument is het resultaat van een intensief voorbereidingstraject dat de provinciale besturen van Fryslân en Noord-Holland en de gemeentebesturen van Wieringen, Wieringermeer, Wûnseradiel en Harlingen hebben afgelegd.

Het Planologisch Basisdocument biedt het inhoudelijke kader voor de planologische documenten en vergunningen die nodig zijn om het windpark van 300 Megawatt (dat is jaarlijks schone elektriciteit voor 250.000 huishoudens) te kunnen bouwen. Het windpark, dat deels in het IJsselmeer en deels in de Waddenzee is voorzien, is nodig om een bijdrage te leveren aan het opwekken van windenergie in Nederland, zoals afgesproken met het Rijk. Tevens is gebleken dat het realiseren van 300 Megawatt alleen mogelijk is, wanneer het windpark bij de Afsluitdijk komt. Uit de Nut- en Noodzaakanalyse blijkt dat realisatie van die 300 Megawatt op het land onmogelijk is.

Zorgvuldig onderzoekstraject biedt solide basis
In de periode 1998 - 2001 is in een intensief proces veel onderzoek verricht naar de basisvoorwaarden voor het Windpark Afsluitdijk. In het onderzoek is sterk rekening gehouden met natuur- en milieubelangen. Specialistische bureaus hebben met name de invloed op vogels in het IJsselmeer en de Waddenzee onderzocht. Het blijkt dat het windpark niet in grote mate invloed heeft op de vogelstand in het algemeen. Wel zijn er drie vogelsoorten (de eidereend, de toppereend en de kuifeend) die significant worden verstoord. Daarvoor zal in overleg met het Kabinet compensatie gevonden moeten worden.

Landschappelijke inpassing: het Windpark als oer-Nederlandse kwaliteit
Verder is in ruime mate aandacht besteed aan een verantwoorde landschappelijke inpassing van het windpark. Het ontwerp dat het bestuurlijk platform voor ogen staat, is geënt op de bestaande structuur van de Afsluitdijk en de omgeving. Het ontwerp dat is gekozen, leidt tot een park dat past bij Nederland als land van grote infrastructurele werken op het gebied van wind en water.

Het Kabinet aan zet
Met het aanbieden van de planologische duidelijkheid is het Rijk aan zet. Het Bestuurlijk Platform verwacht ruimhartige medewerking van de verschillende ministeries om het Windpark Afsluitdijk te kunnen bouwen. Begin oktober neemt het kabinet Kok een definitief standpunt in over het windpark, als zij een beslissing neemt over de Planologische Kernbeslissing Waddenzee deel 3.

Voor meer informatie: Jan Wittink telefoon 0227-594300
Woordvoerder Interprovinciaal Project Windpark Afsluitdijk

(Bron: Prov. NH)

Secretariaat IPWA
Kees Hansma
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl