Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 25 October 2001 Schouw in beheersgebied Hollands Kroon

Schouw in beheersgebied Hollands Kroon op basis van nieuwe Keur en Leggers

WIERINGERWERF - Vanaf 5 november is het tijd voor de najaarsschouw. Vanaf die dag gaan 74 schouwmeesters op stap in het beheersgebied van waterschap Hollands Kroon. De schouw wordt voor het eerst uitgevoerd volgens de nieuwe Keur en Leggers.

Wie is verantwoordelijk waarvoor?
Per 29 augustus traden de nieuwe Keur en Leggers van het waterschap Hollands Kroon in werking. In de Keur staan de regels waaraan iedereen zich moet houden om bescherming te kunnen garanderen van het slotenstelsel en de boezemkaden in de polders. De Leggers geven aan wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud en welke afmetingen sloten en boezemkaden moeten hebben. De nieuwe Keur en Leggers sluiten aan bij die van andere waterschappen en zijn geŽnt op een model van de Unie van Waterschappen.

Informatieavonden
De grootste verandering in de nieuwe Keur en Leggers betreft vooral de Leggers. Het meest opvallende is dat het onderhoud op zuiverheid en afmetingen voor de wegsloten voor de helft naar de wegbeheerder gaat en voor de helft naar de eigenaar van de aanliggende grond. Om de mensen te informeren over de veranderingen die de nieuwe Keur en Leggers met zich mee brengen, zijn er in september twee informatieavonden gehouden.

Sloten vrij maken
Vanaf 5 november is het tijd voor de najaarsschouw. Vanaf die dag gaan de schouwmeesters van waterschap Hollands Kroon op stap. De schouw in de Wieringermeer is door de nieuwe Keur en Leggers uitgebreid. Er zijn daarom negen nieuwe schouwmeesters voor de Wieringermeer aangesteld. De schouw houdt in dat eigenaren van de aangrenzende grond of beheerders van aangrenzende wegen en dijken ervoor moeten zorgen dat de sloten vrij zijn van plantenresten, riet, biezen en kroos. Ook voorwerpen die niet in het water thuis horen, moeten worden verwijderd en watergangen die niet op diepte zijn, dienen uitgebaggerd te worden. Dit alles om ervoor te zorgen dat het water indien nodig snel naar het gemaal kan worden afgevoerd.

Bij geconstateerde gebreken geven de schouwmeesters de eigenaar, weg- of dijkbeheerder een waarschuwing. De herschouw vindt op 26 november plaats in het district De Aangedijkte Landen, Wieringen en de Wieringermeer. Op 27 november is Texel aan de beurt voor de herschouw. Is het gebrek dan niet verholpen, volgt een aangetekende brief. Als de gemaande de waarschuwing en de aangetekende brief niet ter harte neemt, volgt bestuursdwang. Het waterschap voert in dat geval het onderhoud van de watergang uit, waarbij de kosten voor het onderhoud en de onkosten van de bestuursdwang voor rekening van de grondeigenaar, weg- of dijkbeheerder zijn.

Info
Stafbureau Voorlichting en Communicatie van waterschap Hollands Kroon, Ir. Smedingplein 1, postbus 23, 1770 AA Wieringerwerf, tel. (0227) 60 66 39.

Indien u geÔnteresseerd bent om maandag 5 november met een team van schouwmeesters op pad te gaan, kunt u contact opnemen met: Jan Rijpkema, tel. (0227) 60 66 53.
(Bron: www.hollands-noorderkwartier.nl)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl