Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 14 November 2001 Realisatie Wieringerrandmeer een stap dichterbij

WIERINGERWERF - Op 12 november heeft voorzitter Peter Majoleť, in aanwezigheid van de leden van de Stuurgroep Water Bindt, een voorlopig positief advies gegeven over de realisatie van het Wieringerrandmeer. Aan de hand van raadplegingen met besturen van gemeenten, waterschappen en organisaties van belanghebbenden bepaalt de Stuurgroep in de eerste helft van 2002 of het plan definitief vorm krijgt. tijdens een persconferentie werden de plannen toegelicht.

Verkeerd geciteerd
Alvorens Majoleť de conferentie startte maakte Gedeputeerde Ada Wildenkamp van de gelegenheid gebruik om een enige citaten uit een artikel in het Noord Hollands Dagblad te ontzenuwen.


Met name de passage over een Wieringerrandmeer dat zout water gaat bevatten was volgens Wildekamp niet correct. ĎKennelijk zijn stukken uit een interview met een medewerker van de Volkskrant op een verkeerde manier geÔnterpreteerd. Ik kan u mededelen dat het water in een eventueel Wieringerrandmeer zoet zal zijn.í

Verkennende studies
Alvorens tot een voorlopig besluit te kunnen komen heeft de Stuurgroep een drietal verkennende studies laten uitvoeren. Het betreft hier :

* Een geohydrologisch (Grondwater) onderzoek Wieringerrandmeer
* Een onderzoek naar gevolgen voor Natuur, Landschap en Water
* Een onderzoek naar Economische potenties van het Wieringerrandmeer

Geohydrologisch onderzoek
Uit het door de Grontmij uitgevoerde geohydrologische onderzoek blijkt, dat de toename van zoute kwel een bron van zorg vormt voor met name de landbouw. Het zoete Wieringerrandmeer zou een robuuste verbindingszone tussen zee en land kunnen vormen waarmee het zoute kwel de weg wordt afgesneden.

Natuur, Landschap en Water
Het onderzoek naar de gevolgen voor Natuur, Landschap en Waterschap leverde een drietal modellen op die elk hun eigen specifieke karakter herbergen. In het Dijkenmodel zijn de ingrepen relatief beperkt. Wieringen wordt als eiland herkenbaar en het nieuwe randmeer krijgt een aansluiting op de Amstelmeerboezem. Voorts kan het meer door een sluis een beide zijden als tussenboezem fungeren. In het Archipelmodel ontstaat een breed randmeer met een gevarieerd landschap. Ten zuiden van Wieringen worden twee tussenboezems gerealiseerd die behalve voor regenwater ook door kwelwater vanuit het eiland worden gevoed. Door de bijzondere waterkwaliteit ontstaat hiermee een hoogwaardig natuurlijk milieu. Bij het Krekenmodel vormt de grillige zuidoever van Wieringen de basis voor de vorm van het randmeer. Het grote wateroppervlak vormt ťťn grote tussenboezem. Een bosstrook aan de zuidzijde en een daaraan gekoppelde doorlopende waterrijke rietzone hebben grote ecologische mogelijkheden.

Economische potenties
Het randmeer biedt volop mogelijkheden voor ontwikkeling van toerisme, recreatie en wonen. Te denken valt hierbij aan:

* Toervaart, kanoen, surfen , waterskiŽn, zeilen, duiken etc.
* Wandelen fietsen en skaten
* Voorzieningen die inspelen op bovengenoemde behoefte zoals een Duikcentrum, verblijfaccommodaties, verhuur van watersportartikelen, havens, horeca een golfcomplex.

De realisatie van het randmeer biedt volgens het onderzoek de mogelijkheid om voor een integrale ontwikkeling te kiezen. Het leggen van een directe koppeling tussen natuur, water, cultuurhistorie, attractiepunten, pleisterplaatsen, woongebieden en verbindingen is een voorwaarde voor het optimaliseren van de economische potenties die er volop liggen.

Op basis van de gegevens die bovengenoemde onderzoeken genereren zal de Stuurgroep Water Bindt een programma van eisen opstellen. Met dit programma en de drie verkennende studies onder de arm gaat zij vervolgens in overleg met gemeenten en waterschapen.

Aanleiding
Bij de versterking van de ecologische waarden bij de uitbouw van toeristische en recreatieve potenties in de kop van Noord-Holland speelt water een cruciale rol. Water is de bindende factor tussen natuur en economie in de kop van Noord-Holland. Daarom is het gewenst dat de belangen van natuur, cultuur en landschap worden afgestemd op die van watersport, waterrecreatie en andere economische activiteiten. Bovendien kunnen de ecologische en economische waarden elkaar versterken. Gemeenten, Waterschappen, bedrijven en natuurorganisaties hebben hun eigen, maar ook gezamenlijke belangen. Alleen met begrip voor elkaars belangen kan er een evenwicht gevonden worden in de ontwikkeling van het gebied. De provincie en Uitwaterende Sluizen namen daarom het initiatief om met deze partners te komen tot een gezamenlijke aanpak om de plannen te realiseren. De Stuurgroep Water Bindt is hiervan het gevolg.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl