Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 1 december 2000 Regionale en lokale knelpunten kustveiligheid in beeld gebracht

Uitnodiging werkconferentie vrijdag 1 december 2000 in Den Haag

Het huidige beleid voor de erosiebestrijding van de kust van Noord- en Zuid-Holland biedt in grote lijnen bescherming tegen klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging op lange termijn. Wťl zal in de toekomst meer zandsuppletie dan nu nodig zijn. Uitzonderingen zijn de Kop van Noord-Holland, zuid-west Texel, het Westland en de Zuid-Hollandse eilanden. Voor deze kustgebieden zijn op lange termijn ingrijpender oplossingen nodig. Als het huidige huidige beleid wordt voorgezet, kunnen door klimaatverandering, bodemdaling en afslag tijdens stormvloeden bij Callantsoog, Ter Heijde en het Westland op lange termijn veiligheidsproblemen ontstaan voor het achterland. Om aan de wettelijke veiligheidsnormen te blijven voldoen, zullen extra maatregelen nodig zijn. Verder nemen door zwaardere stormen in de toekomst de veiligheidsrisico's toe voor verstedelijkte gebieden vlak langs de kustlijn, zoals in Scheveningen, Kijkduin, Zandvoort, Egmond en Bergen aan Zee. Door meer zandafslag komt bovendien in Katwijk en Noordwijk aan Zee de huidige vereiste veiligheid van het achterland onder druk te staan. Ook dit zal maatregelen vergen.

Dit zijn de belangrijkste, voorlopige conclusies uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Voor het eerst in Nederland zijn circa 200 lokale en regionale planologische plannen voor de kust van Noord- en Zuid-Holland getoetst op hun invloed op de kustveiligheid.

Werkconferentie vrijdag 1 december
Op vrijdag 1 december organiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag de tweede werkconferentie over de veiligheid aan de Hollandse kust. Bestuurders van beide provincies, waterschappen, kustgemeenten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven komen die ochtend bij elkaar om te spreken over de problemen en gewenste oplossingsrichtingen voor de veiligheidsvragen.

Stuurgroep Hollands Kust 2050
Initiatiefnemer van het onderzoek is de stuurgroep Hollands Kust 2050. Deze stuurgroep met als voorzitter gedeputeerde Ada Wildekamp van Noord-Holland en vice-voorzitter gedeputeerde Leen van der Sar van Zuid-Holland, bestaat verder uit bestuurders van hoogheemraadschappen, kustgemeenten en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Rijksplanologische Dienst. De beide provinciale statencommissies Water en Provinciale Planologische Commissies zijn ook bij het proces betrokken.

Na bestuurlijk overleg met de kustgemeenten en waterschappen organiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland begin volgend jaar regiobijeenkomsten voor iedereen die langs de kust woont of werkt. Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op de informatie-avonden die september dit jaar hebben plaats gevonden. Na de regiobijeenkomsten bepaalt de stuurgroep Hollands Kust 2050 haar standpunt over de bevindingen in het rapport en de aangedragen ideeŽn. De stuurgroep zal ook voorstellen doen voor de laatste fase van het onderzoek. Het doel daarvan is kansrijke oplossingen voor de aanpak van de veiligheidsproblemen te scheppen.

Het concept-rapport 'Strategische visie Hollandse Kust, stap 2' kunt u bestellen bij Claudia Beljaards, project Hollands Kust 2050, tel. (023) 514 33 69.

Het rapport (zonder kaarten) is na vrijdag 1 december ook beschikbaar via internet: www.kustvisie.nl (Bron Prov NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl