Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 07 December 2001 Noord-Holland zoekt ruimte voor water

HAARLEM - De Provicie Noord-Holland kampt met ruimtegebrek voor water. Landbouw, natuur, recreatie en woningbouw moeten daarom meer met waterberging worden gecombineerd. Met het oog daarop heeft de provincie Noord-Holland het onderzoeksprogramma ‘Meervoudig ruimtegebruik met waterberging’ gestart.

Vier projecten
Het onderzoeksprogramma ‘Meervoudig ruimtegebruik met waterberging’ bestaat uit vier onderzoeksprojecten: Spannend Water, Boeren met Water, Water Wildernis en Blauwe Contouren.

In de eerste fase van het onderzoek wordt een inventarisatie uitgevoerd van allerlei vormen van ruimtegebruik die samen kunnen gaan met waterberging in het landelijk gebied en in de overgangszone van stad naar platteland. Deze fase eindigt in het voorhaar van 2002. De eerste resultaten worden eind dit jaar verwacht. In fase twee moeten de onderzoeksresultaten van de afzonderlijke projecten leiden tot een totaalbeeld van mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland. Van proefprojecten is in fase twee nog geen sprake. Dat gebeurt in fase drie van het programma waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij projecten die toch al van start zouden gaan.

Seizoensvoorraadberging
Spannend Water richt zich vooral op de combinatie seizoensvoorraadberging en recreatie. Het project behandel de vragen die betrekking hebben op wonen naast en op het water en waternatuur. Spannend Water gaat uit van het vasthouden van veel water bijvoorbeeld in een diepe polder of een bestaande waterplas waar waterberging wordt gerealiseerd door toepassing van sterke peilvariatie.

Diversie soorten combinaties
Het project Boeren en Water bevat vragen over voorraadberging en piekberging in combinatie met landbouw. Samen met agrariërs worden vormen van landbouwkundig grondgebruik, die bedrijfsmatig kunnen samengaan met waterretentie en voorraadbeheer, ontwikkeld. Ook combinaties met andere functies, zoals natuur- en landschapsbeheer en recreatie, worden onderzocht.

Bestrijding verdroging
Het project Water Wildernis gaat uit van waterberging in combinatie met grootschalige ontwikkeling van moeras- en veenweidenatuur. Waterberging is hier gericht op het vasthouden van neerslag., het voorkomen van wateroverlast en het bestrijden van verdroging in natuurgebieden. Nagegaan wordt of de natte natuur gecombineerd kan worden met andere vormen van ruimtegebruik, met name recreatie.

Piekberging in stedelijk gebied
Het project Blauwe Contouren tenslotte moet antwoord geven op vragen over piekberging in stedelijk gebied en langs de rand van de stad, gecombineerd met recreatie, natuur en de winning van duurzame energie. Met name het gebrek aan bergingscapaciteit voor regenwater in de stad staat centraal. Onderzocht wordt of het ontwikkelen van ‘geschakelde retentiebekkens’ een oplossing kan zijn.


Bronnen: www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl