Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 14 December 2001 ICT-Conferentie 'Planning for digital futures'

Een roep om meer aandacht voor de invloed van ICT op de Ruimtelijke Ordening

Vandaag vindt de internationale conferentie Planning for Digital Futures plaats in Park Plaza in Amsterdam over de invloed van ICT op de Ruimtelijke Ordening. Gedeputeerde Meijdam van de provincie Noord-Holland en
mevr. G. Roeleveld van het Ministerie van VROM. nemen twee onderzoeksrapporten in ontvangst over dit onderwerp.

De invloed van ICT op Ruimtelijke Ordening is groot en veelzijdig. ICT verandert in hoog tempo onze ideeën over wonen en werken en mobiliteit, over shoppen op Internet en gezondheidszorg op afstand. In de economie zorgt ICT voor omvangrijke lokale concentraties van bedrijven, met consequenties voor vestigingsfactoren als bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsaanbod en woonfaciliteiten in de regio.

Toch krijgt ICT in de onlangs verschenen Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening maar een bescheiden plaats. En is ICT in regionale en plaatselijke plannen nauwelijks terug te vinden. De provincie Noord-Holland is juist nu druk bezig met de voorbereiding van een nieuw streekplan voor het zuidelijk deel van de provincie. Daarom heeft de provincie twee jaar geleden het initiatief genomen om deze situatie te doorbreken. Samen met de provincie Flevoland en het ministerie van VROM heeft de provincie Noord-Holland aan TNO-STB gevraagd om een internationaal team van onderzoekers te formeren en het onderzoek te coördineren. Het onderzoeksteam bestaat naast TNO-STB uit wetenschappers van respectievelijk CRESR (Centre for Regional Economic- and Social Research in Sheffield, Engeland), DIFU (Deutsches Institüt Für Urbanistik) en DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), beide in Keulen. Het tweejarige onderzoek omvat onder meer twaalf praktijkstudies in de betrokken regio's: Noord Rijn Westfalen, Yorkshire-Humberside, Flevoland en Noord-Holland.

De bevindingen zijn samengevat in een tweetal Engelstalige rapporten: de Planning Guide en de Spatial Vision. De Planning Guide is een leidraad en checklist voor de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke planner. De Spatial Vision bouwt voort op het ESPD (het European Spatial Planning Perspective) en laat zien welke rol ICT kan spelen bij de ontwikkeling van een ruimtelijke visie van Noord West Europa.

Op de conferentie, waar ruim 100 betrokkenen uit binnen- en buitenland aan deelnemen, worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Het eerste exemplaar van de Planning Guide wordt uitgereikt aan dhr. H.M. Meijdam, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Holland. De Spatial Vision wordt in ontvangst genomen door mevr. G. Roeleveld van het Ministerie van VROM.

Het onderzoek vond plaats in het kader van SPECTRE project (Spatial Planning and Emerging Technology in the Regions of Europe). Op de website www.spectreproject.net zijn alle onderzoeken beschikbaar. SPECTRE is een van de projecten van het Europese Interreg IIc programma dat begin 2002 een vervolg krijgt in Interreg III. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl